Вступ навчальний курс «Митне право» є нормативною дисципліною І вивчається студентами курсу в семестрі. Мета курсуСторінка34/52
Дата конвертації11.10.2018
Розмір0.82 Mb.
ТипПротокол
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   52
8.1 ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАсемінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда, міні-кейс

6

2

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу, тренінг

6

3

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда, тренінг

6

4

Опрацювання та закріплення пройденого матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда, робота в малих групах

6

Змістовий модуль №2

5

Підготовка виступів посадових осіб митних органів

Семінар-конференція

6

6

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу

6

7

Опрацювання теоретичних та практичних основ матеріалу

Робота в малих творчих групах, аналіз промов посадових осіб митниці

6

8

Підготовка до провадження у справах про порушення митних правил

Рольова гра

6

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

48

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою

4

2. написання письмової роботи

2

3.вирішення практичних ситуацій

4

4. вирішення тестових завдань

2

5. складання процесуальних документів

10

6. підготовка наукової доповіді

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

32

Разом балів за СРС

100


Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни)
Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної та підсумкової роботи - 100

п/п

ОБ’ЄКТИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

До 48 балів

2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

До 32 балів

3.

Виконання модульних завдань

До 20 балів

РАЗОМ

До 100 балів

Розподіл балів за оцінювання самостійної роботи студентів відповідно до п.5 “Положення про організацію самостійної та індивідуально – консультативної роботи у КНЕУ” , наступні:

За виконання обов’язкових видів самостійної роботи - до 16 балів;

За виконання вибіркових видів самостійної роботи - до 16 балів;
Модульний контроль знань за визначеними темами може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв'язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають (відповідно до п. 3.4.3 «Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації») теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.Критеріями оцінки правильності виконання модульних контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання) є:


п/п


Каталог: 665844
665844 -> Методичні матеріали
665844 -> Міністерство освіти та науки україни
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «договори у міжнародному праві»
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Методичні вказівки до написання реферату з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
665844 -> Національна академія статистики, обліку та аудиту
665844 -> Тематика курсових робіт та вимоги до їхнього написання «кримінальне право»
665844 -> Модуль перший
665844 -> Робоча програма дисципліни "Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами" розроблена відповідно до Положення про робочу навчальну програму в кнеу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   52


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка