Аналіз кадрового складу педагогічних працівниківСторінка4/88
Дата конвертації10.09.2018
Розмір4.43 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
2. Аналіз кадрового складу педагогічних працівників

Куп’янського НВК № 2

У 2012/2013 навчальному році в закладі працювало 26 педагогічних працівників: у школі І-ІІІ ступенів – 19 осіб, у дошкільному підрозділі – 7 осіб. 18 (69,2%) педпрацівників мають повну вищу освіту, 8 (30,8%) педпрацівників мають середню спеціальну освіту. Адміністрацією закладу щорічно проводиться моніторинг кількісно-якісного складу педагогічних працівників закладу.Кількісно – якісний склад педагогічних працівників

Куп’янського НВК № 2

За віком

За педстажем

20-30 років

4

До 3-х років

1

30-40 років

6

До 10-ти років

7

40-50 років

9

До 20-ти років

5

50-60 років

7

До 30-ти років

7

Понад 60 років

-

Понад 30 років

6

За категоріями

За званнями

Спеціалістів

вищої категорії10 (38,5%)

Заслужених учителів

-

Спеціалістів І категорії

2 (7,7%)

Учителів-методистів

4 (15,4%)

Спеціалістів ІІ категорії

2 (7,7%)

Старших учителів

6 (23,1%)

Спеціалістів

12 (46,2%)

Вихователь-методист

1 (3,8%)

Якісний склад педагогічних працівників Куп’янського НВК №2

Рік

Кіл-

ть

педпрац.

Категорія

Звання

Освіта

Кіл-ть

пенсіо-нерівВища

І

ІІ

Спеціал

Стар-ший

учи-тель


Учит. –

метод.


(вихов. – метод.)

Ви-

ща


Базо-ва вища

Серед

Спец.


Загаль-но-серед.

2009-2010

25

11

2

1

11

5

3

18

-

7

-

3

2010-2011

30

11

4

1

14

6

4 (1)

20

-

10

-

3

2011-2012

26

11

2

1

12

7

4 (1)

18

-

8

-

3

2012-2013

26

10

2

2

12

6

4 (1)

18

-

8

-

2з\п


Рік

Загальна кількість

пед. працівників«Старший

вчитель»


«Учитель-

методист»«Вихователь–

мето-дист»Всього

мають звання%

1

2009

26

8

2

-

10

38,5

2

2010

25

5

3

-

8

32

3

2011

30

6

4

1

11

36,7

4

2012

26

7

4

1

12

46,2

5

2013

26

6

4

1

11

42,3
Кваліфікаційний рівень вчителів Куп’янського НВК №2


з\п


Рік

Загал. кіл-ть

пед. прац.Спеціа-ліст

%

ІІ кат.

%

І

кат.


%

Вища

%

Зван-ня

%

1

2009

26

9

34,7

1

3,8

3

11,5

13

50

10

38.5

2

2010

25

11

44

1

4

2

8

11

44

8

32

3

2011

30

14

46,7

1

3,3

4

13,3

11

36,7

11

36,7

4

2012

26

12

46,2

1

3,8

2

7,7

11

42,3

12

46,2

5

2013

26

12

46,2

2

7,7

2

7,7

10

38,5

11

42,3


Кваліфікаційний рівень

педагогічних працівників Куп’янського НВК № 2 за роками


Висновки:

- адміністрація закладу веде постійну цілеспрямовану роботу по залученню працівників до отримання вищої педагогічної освіти;

- підвищується професійний рівень педагогічних працівників;

- підходять до пенсійного віку основні працівники;

- склад педагогічного колективу закладу починає оновлюватися;

- плинність педкадрів у закладі за 2012/2013 навчальний рік складає 3,8% (1 особа).

Протягом року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації. Успішно пройшли курси підвищення каліфікації та спецкурси 6 педагогічних працівників закладу.

Курсова підготовка педагогічних працівників Куп’янського НВК № 2


Рік

Усього педагогів

Курси

ХАНО


Інші курси (спецкурси)

Усього педагогів підвищило кваліфікацію

2009-2010 н. р.

25

6/24%

3/12%

9/36%

2010-2011 н. р.

30

7/23,3%

3/3,3%

10/33,3%

2011-2012 н. р.

26

9/ 34,6%

4/15,4%

10/38,5%

2012-2013 н. р.

26

3/11,5%

3/11,5%

6/23,1%

Кількість педпрацівників Куп’янського НВК №2,

які пройшли курси підвищення кваліфікації

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. У 2013 році атестувалося 2 педагогічних працівника. Результати атестації:

- підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 (50 %) чол.;

- підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «учитель-методист» - 1 (50 %) чол.;

- встановлено 9 тарифний розряд - 1 (50 %) чол.

Атестація педпрацівників

Куп’янського НВК №2Висновки:

- щорічно спостерігається рівномірний розподіл кількості педагогів, які проходять курси підвищення кваліфікації;

- зростає професійний рівень педагогічних працівників за результатами атестації;

- педагоги своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації та спецкурси.


Завдання на 2013/2014 навчальний рік:

- адміністрації закладу вести постійну цілеспрямовану роботу по залученню педагогічних працівників до отримання вищої педагогічної освіти;

- адміністрації закладу тримати на постійному контролі своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу;

- проходити курси підвищення кваліфікації педагогічним працівникам закладу за рік до атестації.

Аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників показує, що педагогічний колектив НВК № 2 має достатньо високий професійний потенціал для вирішення тих завдань, які ставляться державою перед сучасною освітою, перед педагогами знз. Але результати аналізу методичної роботи за 2012/2013 навчальний рік говорять, що є напрямки роботи, які потребують удосконалення. Одним з головних питань кадрової політики адміністрація вважає підвищення освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного підрозділу закладу.
3. Аналіз методичної роботи закладу
Згідно з річним планом роботи закладу та наказу від 28.08.2012 №172 «Про організацію методичної роботи у 2012/2013 навчальному році» педагогічний колектив Куп’янського навчально-виховного комплексу № 2 працює над єдиною методичною проблемою: «Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах багатовекторної системи неперервної освіти».

На початок навчального року була створена методична рада (МР) закладу на чолі з директором Ківшар О.В., працювали шкільні методичні об’єднання, які очолювали:  1. Проценко Л.М. – методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

  2. Шевченко Л.М. – методичне об’єднання вчителів природничо- математичного циклу;

  3. Тарасенко І.В. – методичне об’єднання вчителів спеціальних дисциплін;

  4. Бервінова Л.В. – методичне об’єднання вчителів початкових класів;

  5. Мороз Т.С. – методичне об’єднання класних керівників.

У 2012/2013 навчальному році творчі лабораторії очолювали:№ з/п

Назва

Тема

Керівник

1

Творча лабораторія «Школа сприяння здоров’ю»

Створення умов для формування гармонійно розвинутої особистості

Ківшар

Олена Володимирівна,

директор закладу


2

Творча лабораторія «Сучасні освітні технології»

Впровадження в навчально-виховний процесс інтерактивних форм і методів навчання на уроках

Петренко

Ірина Миколаївна,

вчитель математики


3

Творча лабораторія «Моніторинговий центр»

Моніторинг освітньої діяльності Куп’янського НВК №2

Лісова

Тетяна Валентинівна,

вчитель математики


Протягом 2012/2013 навчального року за затвердженими планами роботи проводилися засідання методичних об’єднань та творчих лабораторій, де обговорювалися актуальні питання навчально-виховного процесу, значення роботи методичних об’єднань у вирішенні актуальних питань в умовах модернізації сучасної освіти. Педагогічні працівники закладу стали учасниками міських та обласних науково-практичних і науково-методичних семінарів з різних питань. Учителі фізичної культури Корнілова Н.М. та Тарасенко І.В. брали участь у тренінгу регіональних партнерів з методики позакласної роботи з молоддю «Маршрут безпеки» у м. Ірпінь Київської області. На базі Куп′янського навчально-виховного комплексу № 2 пройшов V міський зліт учасників Державних програм щодо здорового способу життя «Рівний – рівному», «Школа проти СНІДу».

Протягом навчального року методичний кабінет закладу поповнився новими матеріалами: тематичними розробками учителів, доповідями, матеріалами виставки-ярмарку педагогічних ідей, науково-методичною літературою.

Вчителями закладу проведена певна робота щодо покращення матеріальної бази кабінетів (придбання сучасних таблиць, наочності, роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання тощо).

Висновки:


  • методична рада закладу, шкільні методичні об’єднання, творчі лабораторії працювали згідно річних планів роботи та медодичної проблеми;

  • у 2012/2013 навчальному році не узагальнювався педагогічний досвід вчителів;

  • міський зліт учасників Державних програм щодо здорового способу життя «Рівний – рівному», «Школа проти СНІДу» пройшов на високому науково-методичному рівні.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка