ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВСторінка61/88
Дата конвертації10.09.2018
Розмір4.43 Mb.
ТипРішення
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   88
3.1.3. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ


Об’єкт ВШК
Мета

Відповід.

Дата проведен.

Обговорен. результатів

Основи здоров’я

(5-9 кл.)Стан викладання. Рівень навчальних досягнень учнів


ЗДНР,

ЗДНВР,


психолог

Х

НД

Художня культура (9-11 кл.)

Стан викладання. Рівень навчальних досягнень учнів

ЗДНР,

ЗДНВР,


психолог

ХІ

НД

Етика

(5-6 кл.)Стан викладання. Рівень навчальних досягнень учнів

ЗДНР,

ЗДНВР,


психологХІ

НД

Правозна-вство, «Людина і світ»

(9-11 кл.)Стан викладання. Рівень навчальних досягнень учнів


ЗДНР,

психолог


ХІ

НД

Початкова школа

(1-4 кл.)Стан викладання. Рівень навчальних досягнень учнів


ЗДНР,

психолог


ХІІ

НД

Інформа-тика

(2-5,


9-11кл.)

Стан викладання. Рівень навчальних досягнень учнів


ЗДНР,

психолог


ХІІ

НД

«Захист Вітчизни»

(10-11 кл.)Стан викладання. Рівень знань відповідно до стандартів

ЗДНР,

ЗДНВР,


психолог

ІІ

НД

Фізична культура

(1-11 кл.)Стан викладання. Рівень знань відповідно до стандартів

ЗДНР,

ЗДНВР,


психолог

ІІ

НД

Українська мова та література (5-11 кл.)

Стан викладання. Рівень навчальних досягнень учнів


ЗДНР,

психологІІІ

НД


3.1.4. ЗДІЙСНЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ


Об’єкт ВШК
Мета

Відповід.

Дата проведен.

Обговор. результ

Техніка читання

(3-4 кл)


Вивчення стану рівня навичок читання,розуміння прочитаного, правильності, засобу, темпу читання

ЗДНР

3-4 -ХІІ

3-5 - V

НД


Охорона праці

Виконання положень


ЗДНВР

І

НД

Про підсумки проведен. олімпіад з базових дисциплін

Підготовка учнів до предметних олімпіад. Рівень навчальних досягнень з предметів. Результативність роботи вчителя з обдарованими дітьми

ЗДНР

Х, ІІІ

НД


Про участь учнів школи у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН

Рівень готовності учнів до захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями

ЗДНР

ІІІ

НД

Стан роботи з попередження дитячого травматизму, правопорушень антиалк. і антиспід. профілакт.

Якість роботи вчителів з попередження дитячого травматизму, правопорушень, антиалкогольної та анти-спідової профілактики

ЗДНР

І, V

НД


Навчально-методич. та виховна робота

Результативність навчально-методичної та виховної роботи згідно з проблемною темою закладу

ЗДНР,


ЗДНВР

ХІІ,VІ

НД


Стан педагогічної взаємодії класних керівників та учнівських колективів у розвитку учнівського самоврядування


Якість та результативність роботи класного керівника з питання розвитку учнівського самоврядування

ЗДНВР

ХІІ

НД

Стан впровадь-ження ін нова-ційних технологій виховання у виховному процесі школи

Рівень впровадження інноваційних технологій в роботі класного керівника

ЗДНВР

ІІ

НД

Стан взаємодії класних керівників та педагогічних працівників з батьками

Якість та результативність взаємодії класного керівника з батьками

ЗДНВР

ІV

НД


3.1.5. ЗДІЙСНЕННЯ КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО КОНТРОЛЮ


Об’єкт ВШК

З а х о д и

Відповід.

Дата провед.

Обгово-рення результ.

5 кл.

Адаптація учнів до нової організації навчання у школі ІІ ступеня. Забезпечення принципу наступності між початковою та основною школами та здійснення заходів, спрямованих на адаптацію дітей до основної школи

ЗДНР, ЗДНВР, психолог, класний керівник

ІХ

ПР

1 кл.

Адаптація учнів до організації навчання у школі І ступеня


ЗДНР, ЗДНВР, психолог,

класний керівникІХ – Х

ПР

10 кл.

Адаптація учнів до організації навчання у школі ІІІ ступеня


ЗДНР, ЗДНВР, психолог,

класний керівникІХ

ПР

4 кл.

Рівень готовності учнів до навчання у школі ІІ ступеня. Діяльність учителя щодо реалізації державних стандартів

ЗДНР, ЗДНВР, психолог,

класний керівникІV

ПР

9 кл.

Рівень сформованості загально- шкільних вмінь і навичок учнів. Підготовка до ДПА

ЗДНР, ЗДНВР, психолог,

класний керівникІV

ПР

9 кл.

Аналіз досягнень фундаментальної підготовки випускників школи (за підсумками державної атестації)

ЗДНРПР

11 кл.

Рівень сформованості загально- шкільних вмінь і навичок учнів. Під-

готовка до ДПАЗДНР, ЗДНВР, психолог,

класний керівникІV

ПР

11 кл.

Аналіз досягнень фундаментальної підготовки випускників школи (за підсумками державної атестації)

ЗДНРПР3.1.6. ОГЛЯДОВИЙ КОНТРОЛЬ


Об’єкт ВШК
Мета

Відповід.

Дата проведен

Обговорен. результатів

Підсумки вступу ви-пускників школи у ВУЗи І-ІV рівнів акредит.

Результативність роботи вчителів закладу у випускних класах

Директор

ІХ

НД


Виконання навча-льних програм

Своєчасність виконання, обсяг виконання програм як основи вироблення міцних знань та навичок

ЗДНР

ХІІ, V

НД


Організа-ція повто-рення та підготовка до ДПА

(4,9,11 кл.)Організація повторення та підготовка до ДПА як важливі умови узагальнення та систематизації отриманих знань та навичок

ЗДНР

IІІ-ІV

ПР


Робота м/о та творчих лаборато-рій у

розвитку творчого потенціалу вчителяЗвіт про роботу методичних об’єднань, творчих груп. Значення діяльності м/о та творчих лабораторій у розвитку творчого потенціалу вчителя

Керівники

м/о, творчих лаборато-рійІV

НД


Робота бібліотеки

Стан забезпечення учнів закладу навчальною літературою та програмами з базових дисциплін

ЗДНР, бібліотек.

ІХ

НД

Робота на-вчальних кабінетів закладу

Стан виконання Положення про навчальні кабінети

Адмін.

ІІІ

НД

3.1.7. ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮОб’єкт

ВШК
Мета

Відповід.

Дата проведен.

Обговорен. результатів

Руденко О. В.


Оцінка перспективності, корекція методики викла-дання предмету, ведення шкільної документації

Адмін.

Протягом року


НД,

методична рада,

засідання м/о


Кудінова М.В.

Оцінка перспективності, корекція методики викла-дання предмету, ведення шкільної документації


Адмін.

Протягом року

НД,

методична рада,

засідання м/о


Штанагей Л.О.

Оцінка перспективності, корекція методики викла-дання предмету, ведення шкільної документації


Адмін.

Протягом року

НД,

методична рада,

засідання м/о


Зінов′єва Л.М.

Відповідність професійної компетентності кваліфіка-ційному рівню вчителя

Адмін.

Протягом року


НД,

засідання м/оКорнілова Н.М

Відповідність професійної компетентності кваліфіка-ційному рівню вчителя

Адмін.

Протягом року

НД,

засідання м/оШевченко Л.М

Відповідність професійної компетентності кваліфіка-ційному рівню вчителя

Адмін.

Протягом року

НД,

засідання м/оШапко А.В.

Контроль за веденням шкільної документації, оцінюванням навчальних досягнень учнів

Адмін.

Протягом рокуНД,

засідання м/о
Кожакіна Л.С.

Оцінка перспективності, знайомство з формами і методами організації нав-чально-виховного процесу

Адмін.

Протягом року


НД,

засідання м/о
3.1.8. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ЗА ЗАВДАННЯМИ АДМІНІСТРАЦІЇ


Об’єкт

ВШК

Мета

Відповід.

Дата проведен.

Обговорен. результатів

Форма узагальн.
Адміністративні контрольні роботи та тематичні атестації

3-4 кл.

Техніка читання


ЗДНР

ХІІ

НД

Наказ

3-4 кл.

Українська мова, математика

ЗДНР

ХІІ

НД

Наказ

2-4 кл.

Техніка читання

ЗДНР


V

НД

Наказ

4 кл.

Українська мова, математика

ЗДНР

ІV

ПР

Наказ

5 кл.


Українська мова, математика

ЗДНР

ІХ

ПР

Наказ

10 кл.

Українська мова, математика

ЗДНР

ІХ

ПР

Наказ

9 кл.

Українська мова, математика, біологія, географія, англійська мова

ЗДНР

ІV

ПР

Наказ

11 кл.

Українська мова, математика

ЗДНР

ІV

ПР

Наказ

5-11 кл.

Українська мова та література

ЗДНР

ІІІ

НД

Наказ

9-11 кл.

Художня культура,

правознавство,

«Людина і світ»


ЗДНР

ХІ

НД

Наказ

5-6 кл.

Етика


ЗДНР

ХІ

НД

Наказ

3-5, 9-11 кл.

Інформатика


ЗДНР

ХІІ

НД

Наказ

5-9 кл.

Основи здоров’я

ЗДНВР

Х


НД

Наказ


3.1.9. ВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Зміст роботи

Дата виконання

Відповідальні

Де заслухо-вується

1

Контроль організованого по-чатку навчального року:

- навчальні програми, підручники, посібники;

- узгодження календарно-тематичних планів;

- узгодження планів виховної роботи, гуртків;

- якість ведення класних журналів,журналів факультативів, гуртків.


ІХ
До 05.09


До 11.09
13.09

ЗДНР
ЗДНР


ЗДНВР
ЗДНР,

ЗДНВР


НД

довідкаНД

довідка


НД

довідка


НД

наказ
2

Контроль перевірки доку-ментації на кінець семестру (року):

- стан ведення класних журналів, журналів факультативів, гуртків;

- стан виконання єдиного орфографічного режиму (зо-шити, щоденники, словники та інше);

  • алфавітна книга учнів;
  • якість заповнення книг “Обліку видачі атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту”, а також Похвальних грамот і Похвальних листів;

  • виконання навчальних програм;

  • методична робота;
  • про роботу бібліотеки;  • перевірка працевлаштування випускників 9,11 класівІХ, Х, ХІІ, ІІІ, VІ


1 раз на

семестр


ІХ, VI
IX,VI
VI

ХІІ, V
ХІІ, VІ


V
V
ІХ, V
ІХ, VІ


ЗДНР,


ЗДНВР

ЗДНР


ЗДНВР

ЗДНР
ЗДНР


ЗДНР

ЗДНР
ЗДНР


Директор
Директор
ЗДНВР
ЗДНВР

НД

наказ


НД

наказ


НД

наказ


НД

довідка


НД

довідка
НД

наказ

НД

довідкаНД

інформ.


НД

інформ.


НД

наказ


НД

інформ.

: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   88


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка