Моніторинг накопичення важких металів в ґрунтах и рослинахСкачати 101.64 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації01.08.2018
Розмір101.64 Kb.
1   2   3
Моніторинг накопичення важких металів в ґрунтах и рослинах

1. Спостереження за забрудненням ґрунтів важкими металами

2. Нормативний зміст хімічних елементів в ґрунті

3. Контроль забруднення ґрунтів важкими металами

4. Спостереження за вмістом важких металів в рослинах

5. Контроль забруднення рослин важкими металамиРадіаційний моніторинг ґрунтово-рослинного покриву

1. Джерела радіонуклідів в ґрунті

2. Дія іонізуючих випромінювань на рослини й агроценози

3. Спостереження за поведінкою радіонуклідів в ґрунті

4. Накопичення радіонуклідів рослинами

125 годин навчальної роботи – 5 кредитівIII. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Код


Лектор


Іспит


(форма)

Навчальний час

Всього годинКредитівЛекції


Практичні заняття

(семінари)Самостійна робота2.2.2

Жигайло О.Л., доцент,

к. г. н.


Письмовий іспит

32

32

61

125

5


IV. ТАБЛИЦЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ


теми


Описання

Академічні

години


2.2.2.1

Функціонування системи «ґрунт – рослина» в умовах техногенезу середовища
1

Предмет, задачі та принципи організації моніторингу забруднення ґрунтово-рослинного покриву

1

2

Техногенез

1

3

Забруднення навколишнього середовища

1

4

Контроль техногенного забруднення ґрунтів й рослин

1

2.2.2.2

Екологічний моніторинг стану сільськогосподарських угідь, що підлягають меліорації
1

Моніторинг використання мінеральних добрив

2

2

Моніторинг використання хімічних засобів захисту рослин

2

3

Спостереження за використанням вапнування ґрунтів

2

4

Спостереження на зрошуваних землях

2

2.2.2.3

Моніторинг накопичення важких металів в ґрунтах и рослинах
1

Спостереження за забрудненням ґрунтів важкими металами

2

2

Нормативний зміст хімічних елементів в ґрунті

2

3

Контроль забруднення ґрунтів важкими металами

3

4

Спостереження за вмістом важких металів в рослинах

2

5

Контроль забруднення рослин важкими металами

3

2.2.2.4

Радіаційний моніторинг ґрунтово-рослинного покриву
1

Джерела радіонуклідів в ґрунті

2

2

Дія іонізуючих випромінювань на рослини й агроценози

2

3

Спостереження за поведінкою радіонуклідів в ґрунті

2

4

Накопичення радіонуклідів рослинами

2


V. ПРАКТИЧНІ ТА СЕМІНАРСЬКИ ЗАНЯТТЯ

теми


Описання

Академічні

години


1

Визначення екологічно-меліоративного стану зрошуваних земель

6

2

Розрахунок балансу кадмію в ґрунті

4

3

Визначення сумарного показника забруднення ґрунтів важкими металами

4

4

Визначення токсичності ґрунту.

4

5

Визначення нітратів у рослинної продукції.

4

6

Розрахунок основних радіологічних експонентів.

4

7

Семінар. Вплив забруднення повітря на рослинність

2

8

Семінар. Роль мікроорганізмів в кругообігу речовин

2

9

Семінар. Рух пестицидів в біосфері

2


VI. ФОРМИ ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Методики - 30 годин
 1. Вивчення методик визначення забруднення ґрунтів та рослин – 25 годин.

 2. Підготовка та виконання домашніх завдань за самостійно обраною темою – 5 годин.
 1. Підготовка рефератів – 16 годин

Для закріплення знань, отриманих на лекційних, практичних та семінарських заняттях магістри виконують самостійну науково-методичну роботу за темою, обраною із запропонованих викладачем тем. При цьому магістр користується запропонованою літературою, відомостями з мережі Інтернет. Робота повинна бути оформлена в друкованому варіанті, обсягом 10-15 аркушів, формату А-4. Виконана робота, захищається магістром на семінарських заняттях.


 1. Студентська самопідготовка до поточного контролю

вивчених тем – 15 годин
Поточний контроль здійснюється у вигляді контрольних робіт по кожному із модулів. У відповідності з нормативними документами на підготовку кожної контрольної роботи відводиться 5 годин.


VII. ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
Вивчення дисципліни «Моніторинг забруднення ґрунтово-рослинного покриву» включає таки види занять: лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття. Семінари відбуваються у формі обговорень між лектором та магістрами тем, що вивчались на лекціях, лабораторно-практичних заняттях та самостійному вивченні розділів дисципліни.

Впродовж семестру відбувається поточний контроль знань у вигляді письмових контрольних робіт.Вивчення дисципліни закінчується письмовим іспитом. Оцінка здійснюється за шестибальною системою. Результати складання іспиту за дисципліною оголошуються не пізніше 2 днів після складання іспиту.

ЛІЕРАТУРА


 1. Агроэкология / Под ред. В.А.Черникова, А.И.Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.

 2. Агрохимикаты в окружающей среде/ Пер. с нем.; Э. Хайниш, Х. Пауке, Г.-Д. Нагель, Д. Ханзен. М.: Колос, 1979.

 3. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. – Л.: Агропромиздат, 1987. - 142 с.

 4. Беккер А.А., Агаев Т.Б. Охрана и контроль загрязнения природной среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 288 с.

 5. Геохимия техногенных радионуклидов. / под. ред. Э.В. Соботович, Г.Н.Бондаренко. К.: Наукова думка, 2002.- 332с.

 6. Жовинский Э.Я., Кураева И.В. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины. - К.: Наукова думка, 2002, 213с.

 7. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. 2-е изд. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.

 8. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – М.: Мир, 1989. - 379 с.

 9. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почвах и допустимые уровни их содержания по показателям вредности (по состоянию на 1.01.1991 г.). – Мин. Охраны окружающей среды Украины. – 1992.

 10. Радиация (дозы, эффекты, риск). – М.: Мир, 1990. – 78 с.

 11. Сафранов Т.А., Польовий А.М., Коніков Є.Г., Ротар М.Ф., Ільїна В.Г., Паєвська Л.А., Сучков І.О. Антропогенне забруднення геологічного середовища та грунтово-рослинного покриву: Навчальний посібник. – Одеса, Вид-во “ТЭС”, 2003. – 260 с.

 12. Черников В.А., Попов В.Г., Мосина Л.В. Определение экотоксикантов в воде, воздухе, почве, растениях и продукции растениеводства. М.: Издательство МСХА, 1995. 90 с.

Каталог: files -> files
files -> Свобо́да — здатність людини чинити відповідно до своїх бажань, інтересів І цілей на основі знання об'єктивної дійсності
files -> Профорієнтаційна робота в школі
files -> Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки
files -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
files -> Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
files -> Великолепетиська районна державна адміністрація Відділ освіти
files -> Опис моделі превентивної освіти
files -> Реферат актуальність теми. Кожного дня в світі
files -> Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка