З досвіду роботи учителя зарубіжної літератури Завадівської загальноосвітноьої школи І-ІІ ступенів Тутко Наталії Іванівни Мета: за допомогою технології «Ситуація успіху»Скачати 128.96 Kb.
Дата конвертації28.04.2018
Розмір128.96 Kb.
ТипУрок

Створення «Ситуації успіху»

як запоруки формування

духовно – ціннісних орієнтацій

на уроках

зарубіжної літератури

З досвіду роботи

учителя зарубіжної літератури

Завадівської загальноосвітноьої

школи І-ІІ ступенів

Тутко Наталії Іванівни

Мета: за допомогою технології «Ситуація успіху» сформувати умови для розвитку успішної конкурентоспроможної особистості з багатим духовним світом; дати дитині можливість відчути радість від виконання роботи.

Девіз: «Вчимося не для школи, а для життя»

Античне прислів’яАктуальність досвіду

Людина лише там чогось домагається,

де вона сама вірить у свої сили.

Л. Фейєрбах

Час, у якому ми живемо,непростий, тепер знецінюється все – і духовне, і матеріальне. Засобом, що негативно впливає на молоде покоління, сьогодні стали мас-медіа, а сучасне мистецтво не відзначається теплотою і щирістю стосунків, любов’ю до ближнього. У такому суспільстві людина зможе досягти бажаного, але стане замкнутою у собі, жорстокою, втратить власне «я», загубить справжні, незамулені духовно ціннісні горизонти.

Маяком, що вказує шлях у бурхливому морі життя, є уроки зарубіжної літератури, які своєю сутністю протистоять реаліям сьогодення, базуються на вихованні поваги до духовних скарбів людства, збагачують учнів цінностями, що їх створили генії усіх часів і народів, сприяють вихованню естетичного смаку, формуванню своєї системи життєвих цінностей та орієнтацій.

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення усіх сфер життя вимагає підготовки конкурентоспроможної особистості, спроможної:


 • здобувати інформацію з різних джерел різними способами, використовувати її на практиці;

 • оперує технологіями та знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства;

 • уміє адаптуватися і працювати в команді, розв’язувати проблеми у різних життєвих ситуаціях;

 • готовий до продуктивної творчої діяльності;

 • прагне навчатися протягом усього життя.

Вагоме місце у формуванні духовно ціннісних орієнтацій учнів належить учителю, який повинен дати не тільки певний багаж знань, а й замислитися над тим, як навчити дітей бути відкритими, готовими вчитися, спілкуватися,дати кожному зі своїх вихованців можливість пережити радість досягнення, усвідомити свої можливості, повірити в себе.

Тому обрала для себе педагогічну проблему : «Створення ситуації успіху як запоруки формування духовно - ціннісних орієнтацій на уроках зарубіжної літератури».

Мета: створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили.

Ставлю завдання: • допомогти дитині зростати в умовах успіху, дати відчути радість від подолання труднощів;

 • допомогти зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь треба докласти зусиль, тоді успіх буде еквівалентний затраченим зусиллям.

У своїй педагогічній діяльності опираюся на праці світочів педагогіки В. Сухомлинського «Школа радості», А. Макаренка, також використовую дослідження А. Бєлкіна

Постійно удосконалюю педагогічну майстерність, вивчила досвід Сарненського ліцею «Лідер», ознайомилася з матеріалами роботи учителя – методиста І. Єфимової.

Науково-теоретична база

З психологічної точки зору, успіх - це переживання стану радості, задоволення від того, що результат, до якого особистість прагнула у своїй діяльності, або збігся з її надіями, очікуваннями, або перевершив їх. На базі цього стану можуть сформуватися стійкі почуття задоволення, формуватися нові, сильніші мотиви діяльності, змінюється рівень самооцінки, поваги.

З педагогічної точки зору, ситуація успіху - це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов,при яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. У педагогічному значенні - це результат продуманої, підготовленої стратегії, тактики вчителя, сім’ї. Розрізняються успіх і очікування особистості.

Виділяємо три види створення успіху.

Види ситуацій успіхуПередбачаємо успіх

Констатуючий успіх

Узагальнюючий успіх

Дитина чекає, сподівається на успіх.

Школяр фіксує досягнення, радіє йому. Успіх може бути очікуваним, неочікуваним, підготовленим, непідготовленим.

Очікуваний успіх стає поступово стійкою потребою.

Технологія «Ситуація успіху» передбачає створення різноманітних видів радості, використання прийомів, за допомогою яких розгортається робота з різними категоріями дітей («Надійні», «Впевнені», «Невпевнені», «Зневірені»).

Ефективність створення

ситуації успіху

Ситуація успіху-це суб’єктивний психологічний стан, для якого характерне задоволення дитиною наслідком своєї фізичної або моральної напруги під час виконання якоїсь справи.

Ця ситуація має місце тоді, коли дитина сама визнає досягнення як успіх, як уміння здолати свою нерішучість, невпевненість,навчитися керувати власним життям і розвитком, реалізувати власне «я», досягти відчуття впевненості й надійності.

Успіх,якщо його переживає дитина неодноразово, відкриває період визволення прихованих можливостей особистості, перетворення та реалізації духовних сил.

В. Сухомлинський писав: «Успіх у навчанні - це, образно кажучи, стежинка, що веде до того куточка дитячого серця, в якому горить вогник бажання бути гарним, і треба берегти цю стежину й цей вогник».

Стежина до успіху повинна складатися з таких компонентів:

Цілеспрямованість – упевненість – наполегливість – працелюбність – знання – талант – позитивні емоції.

Сходинки зростання успіху

учня у навчальній діяльності5Реалізація особистісних якостей

4.Перспектива розвитку особистості

3.Радість від подолання труднощів

2.Заряд оптимізму, віра у свої сили

1.Похвала учителя

Сутність досвіду

Життя доводить, що у складних умовах, які постійно змінюються, приймає рішення, вміє працювати в колективі, стає успішною та людина, які зі шкільної лави вміє працювати, адже лідери формуються насамперед клопіткою працею у школі. Прагну допомогти учням сформувати засади того,як стати успішним у житті, але поряд із цим не загубити у собі здатності любити, співчувати, шанувати, цінувати, розуміти себе і навколишній світ.

Готуючись до уроків, обов’язково враховую вікові, індивідуальні особливості кожної дитини. Тому у своїй педагогічній діяльності використовую інтеграцію окремих елементів таких сучасних технологій навчання: • створення ситуації успіху (А. Бєлкін)

 • технологія особистісно орієнтованого навчання (І. Якиманська);

 • технології формування творчої особистості( Є. Ільїн);

 • технології викладання літератури як предмета, що формує особистість (Є. Ільїн, І. Волков).

Спільним знаменником, до якого зводяться всі цілі уроку, є радість учня від особистого успіху. Навіть маленька удача окрилює дитину, додає їй сили й бажання вчитися, пізнавати нове.

До роботи залучаю учнів з різним рівнем знань, застосовую специфічні методи і прийоми, які використовуються у технології створення ситуації успіху, спрямовані на формування у школярів здатності самостійно здобувати знання, аналізувати та застосовувати їх на практиці, збагачуватися духовними цінностями: «Анонсування», «Емоційне заохочення», «Сходинки до успіху», «Даю шанс», «Сповідь», «Обмін ролями», «Емоційний сплеск», «Допомога друга», «Навмисна помилка» , «Еврика».

Оволодіваючи технологією створення ситуації успіху, звернула увагу на те, що особливе значення в ній приділяється прийому «Вербальна підтримка».

На етапі підготовки до сприйняття і читання художнього твору з метою активізації уваги школярів, використовую такі методи і прийоми: «літературний крос», «літературна мозаїка», прийом «переплутаного логічного ланцюжка», «монолог».

У цій частині уроку часто практикую прийом «Альтернатива». Учні, вивчаючи оповідання «Любов до життя» Дж. Лондона, отримують робочу картку, на якій записана моральна проблема і низка альтернативних пропозицій щодо її розв’язання. Кожен з них має обрати тільки одну із запропонованих альтернатив і пояснити свій вибір. Пропоную таку робочу картку:

У боротьбі за життя вирішальним фактором є: • матеріальні цінності;

 • духовні якості людини;

 • сама особистість, у якої в найважчих обставинах переважають її духовні якості;

 • почуття морального обов’язку;

 • бажання розбагатіти.

Метод «Передбачення», забезпечує підготовку для подальшої роботи, дає позитивну мотивацію.

Ефективним на цьому етапі уроку є проблемні запитання, які змушують учнів розмірковувати, висловлювати власні думки не тільки щодо навчального матеріалу, а й міркувати над загальнолюдськими цінностями,формуючи високодуховну особистість.

Під час вивчення нового матеріалу підбираю такі форми і методи роботи, щоб школярі аналізували, систематизували навчальний матеріал, відчували успіх, коли тебе сприймають, слухають і розуміють. Учні сперечаються, помиляються і самі доходять у суперечках певних висновків,долучаються до вічних загальнолюдських цінностей: милосердя, щирості, відданості, благородства, чуйності, великодушності.

Виправданими, на мій погляд, виявилися такі прийоми і методи: стратегія «Джигсоу», прийоми «увійди в образ», «літературні кутки», «поетична палітра», «театр на столі», бінофантазія.

Вивчаючи твір «Різдвяна пісня в прозі», пропоную шестикласникам прийом «мистецькі асоціації». Учні порівнюють ілюстрацію з англійського видання твору з описом Скруджа у тексті. Школярі об’єднують, порівнюють, шукають аналогії. За допомогою кольорів діти описують душу героя. А наступним видом роботи є прийом «дерево рішень», пропоную учням записати риси характеру Скруджа, які були йому притаманні , і ті цінності, які він визнав важливими у житті після подорожі.

Використовую також прийом «творчий практикум». Працюючи з поезією Ш. Петефі «Коли ти муж, - будь мужнім», пропоную учням укласти кодекс високоморальної людини. Ось зразок учнівської роботи.

Справжня людина –

1. Самостійно вирішує свої проблеми.

2.Стійка у своїх переконаннях.

3.Цінує друзів.

4. Патріот рідного краю.

5.Займає активну життєву позицію.

6. Дотримує слова.

7. Чесна, непохитна, витривала.

Давньогрецький філософ Сократ вважав, що головне завдання навчання – готувати людину до життя, а найкращою формою цього є діалог. Запитання змушують розмірковувати не тільки над навчальним матеріалом, а й над загальнолюдськими цінностями. Тому проводжу гру «В лабораторії запитань». Як зразок, пропоную деякі із них.


 • Чому, на вашу думку, прислів’я і приказки – це коштовні перлини, вивірені досвідом багатьох поколінь?

 • Якими духовними цінностями збагатилися ви, мандруючи разом з Гердою, шукаючи Кая?

 • Чи замислились ви, подорожуючи з маленьким Принцом, над сенсом життя? Якій справі ви б хотіли присвятити своє життя? Чому?

Евристичною бесідою починаю і дискусію. Цікавим прийомом, на мою думку, на цьому етапі уроку є прийом «павутинка дискусії». Вивчаючи новелу Р. Бредбері «Усмішка», школярів цікавить запитання: «Чому пошматували Джоконду?». Учні шляхом запитань і відповідей вибудовують нові знання, а в центрі «павутинки» знаходиться розв’язок даного питання.

Ефективним є складання схем, таблиць, діаграм. У 7 класі при вивченні твору В. Скотта «Айвенго» учні складають піраміду «Кроки Айвенго до успіху». Малюнок поділений навпіл: в одній його частині записують вчинки героя, які відповідають лицарському кодексу, а в іншій – духовні чесноти .

Для формування успішної особистості використовую на уроці створення буклета. У 8 класі, коли вивчаємо персько – таджицьку лірику, пропоную учням такий вид роботи. Школярі визначають вид буклета, титульну смугу, розподіляють інформацію на кілька порцій, її логічне розташування. Наприклад, виготовляємо буклет «Як достойно прожити на світі». Клас організовується для роботи у групах. Кожна група отримує завдання: заповнити лише одну смугу буклета.

І група – титульна сторінка буклета.

ІІ група – виписати фрази, які стали афоризмами.

ІІІ група – поради мудреців, які духовно ціннісні орієнтації вкажуть, як достойно прожити на світі.

Така організація роботи дає можливість створити умови, коли всі учні в міру своїх сил та можливостей шукають і знаходять шляхи розв’язання завдань, а сам процес пошуку охоплює їх, спонукає до дії, створює сприятливий психологічний клімат, розвиває активність.

Останнім елементом уроку є підведення підсумків. На цьому етапі уроку використовую такий арсенал прийомів і методів: написання есе у формі вільного твору із завданням написати, що учні дізналися з нової теми, і поставити одне запитання, на яке вони так і не отримали відповіді.

Прийом «З чим я йду». На дошці два малюнки «Кошик для сміття» і «Валіза». Прошу учнів сказати, що кожен хотів би взяти із собою, а що викинути у кошик для сміття.

Підводячи підсумки уроку, даю учням завдання за певний час ( до 1-2 хв.) підготувати спіч на задану тему. Наприклад, «Чи досяг Берман успіху у мистецтві?» ( за новелою О. Генрі « Останній листок»). Така форма роботи розвиває навички публічного виступу.

Важливим у створенні ситуації успіху, формуванні життєвих компетентностей учнів є створення проектів. Така діяльність дозволяє перевірити себе, упевнитись у власних силах. Здійснюючи проект, учень бачить готовий продукт своєї праці. Це стимулює його розвивати уміння, будувати власне життя: визначати мету з урахуванням своїх здібностей, можливостей, здійснювати вибір пріоритетів у світі, що динамічно змінюється.

Працюючи над проектом, школярі навчаються критично мислити, усвідомлювати, де і яким чином можна застосувати набуті знання, бути комунікабельним, досягати успіху.

Мої вихованці створили такі проекти: «Спектакль» (мандрівка з Маленьким принцом); «Портфоліо Айвенго»; «Сміючись, говорити правду» (байка у світовій літературі) та інші.

Оцінюючи рівень навчальних досягнень учнів, практикую, щоб кожен сам визначав рівень зростання власних здобутків, досягнення успіху. На цьому етапі учні заповнюють аркуші самооцінки, самоконтролю. Це дозволяє їм формувати впевненість, самостійність, що веде до розвитку самовдосконалення.

Кожна учнівська робота, жодне досягнення школяра не повинно губитися, а старанно фіксуватися. Мої учні ведуть «Папки успіху», у які «складають» документи, напрацювання, що свідчать про рівень успішності, допомагають простежити розвиток особистості, вивчити її нахили і здібності.

Створення «Папок успіху» допомагає учням осмислити результати своєї діяльності і дає змогу учителеві залучити їх до поставлення нових цілей, реально показати динаміку, прогрес у навчанні. Акцентуються досягнення, наголос переноситься з оцінки на самооцінку. Це підвищує мотивацію,заохочує активність і самостійність.

У «Папках успіху» є рубрики обов’язкові і довільні.

Однією з рубрик папки є «Цілевизначення». Саме сюди учні вміщують анкети з головними цілями на семестр,рік. Пишуть есе «Мій шлях до успіху».

Розділ «Мої творчі знахідки» стимулює учнів до написання творчих робіт. У теку вміщують школярі письмові творчі роботи.

У розділ «Я – автор» діти заносять складені ними тести,літературні диктанти, кросворди, ілюстрації до творів,проекти.

У розділі «Додаткова література» учні поміщують копії статей із журналів,енциклопедій, копії текстів і файлів з Інтернету.

Улюбленими поезіями наповнена рубрика з однойменною назвою.

У розділ «Афоризми» внесені дітьми вислови про успіх, духовні цінності, які вони використовують для на писання творчих робіт, виступів.

Напрацювання учнів оцінюється упродовж навчального року, наприкінці семестру. Це заохочує їх до систематичної роботи з «Папкою успіху». Практикую захист учнями своєї папки у формі виставки, конференцій.

У кінцевому результаті «Папки успіху» допомагають учням зрозуміти, що досягти бажаного результату можна лише тоді, коли докладатимеш зусиль, наполегливо працюватимеш, будеш терплячим.

Відчути радість, побачити власний успіх, розвинути творчі здібності, збагатити себе духовними цінностями допомагає позакласна робота із світової літератури.

Кожна дитина має свій таланти. Необхідно дати їм розкритися. Залучаючи учнів до роботи у драматичному гуртку, засобами театрального мистецтва створюю ситуації успіху. Кожен учень обирає роль, що відбиває його внутрішній світ, діти розвивають талант, виявляють своє творче «я».

Тиждень зарубіжної літератури, який щорічно проводиться у школі, багатий на різноманітні заходи: літературні вечори, усні журнали, конкурси, вікторини. Готуючись до проведення тижня, пропоную учням працювати у творчих групах (залежно від їх уподобань): юні художники, літератори, актори, музикознавці. Підготовлені ними матеріали використовую для написання сценаріїв цих заходів, таким чином учні стають їх співтворцями, а під час проведення – активно виступають, презентуючи свої проекти.

Про доцільність використання вище згаданих форм організації навчально-виховного процесу, методів, прийомів, засобів, технологій свідчить такі приклади результативності роботи над проблемою створення ситуації успіху:

а) зміна показника успішності учнів 6-го класу;

б) кількісна зміна у категоріях учнів 7-го класу.

Уже в процесі педагогічної діяльності з’явилося переконання: можу досконало знати свій предмет, використовувати різні форми, методи, прийоми, технології, але ні в якому разі не маю права забути, що за кожним моїм кроком стоїть дитина зі своїм чеканням завтрашньої радості, віри у свої можливості, сподіваннями на позитивні перспективи у майбутньому. Найважливіше завдання вбачаю в тому, щоб допомогти учню навчатись і розвиватись в умовах успіху, дати відчути радість від подолання труднощів, допомогти зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно прикласти зусилля. І успіх буде еквівалентним витраченим зусиллям.

Технологія створення ситуації успіху виробляє найціннішу людську якість — стійкість у боротьбі з труднощами. А це так важливо в процесі навчання.В. О. Сухомлинський писав: «У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися».
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Енергетика України І проблеми енергозбереження
123456789 -> Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках та в позакласній роботі з географії
123456789 -> Робоча програма з дисципліни «Природні ресурси України» Курс: 3 Семестр: 5
123456789 -> Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів
123456789 -> З досвіду роботи вчителя хімії нвк «Лановецька загальноосвітня школа №1 I-III ступенів- ліцей»
123456789 -> Опис досвіду актуальність досвіду


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка