З в І т директора Баришівського нвк «гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» перед педагогічним колективом, батьками та громадськістюСторінка1/22
Дата конвертації16.05.2018
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


З В І Т

директора Баришівського НВК

«гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю

31 травня 2017 р.
Аналіз підсумків навчального року
Вступ
Не секрет, що від гармонійного розвитку дітей і молоді залежить наше спільне майбутнє. Становлення та виховання дитини як особистості відбувається у період навчання її у школі. Школа – це простір життя дитини. Тут дитина не готується до життя, а повністю живе, тому всю діяльність навчального закладу побудовано так, щоб сприяти розвитку особистості, як творця та проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між учнями і педагогами, школою і родиною.

Упродовж 2016-2017 навчального року адміністрація НВК на виконання Конституції, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових документів.

Зусилля дирекції НВК та педагогічного колективу за активної підтримки батьків учнів, управління освіти, молоді та спорту, громадян селища, депутатів селищної ради були зосереджені на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку освіти, визначених серпневою конференцією педагогічних працівників, на подолання наявних проблем та вирішення перспективних завдань.

Як відомо, успішність навчально-виховного процесу залежить від взаємин учителя і учня, які мають розвиватись на засадах співробітництва і ділового партнерства.

Найхарактернішою особливістю системи навчання у НВК протягом року було співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної й інноваційної. Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку творчих здібностей різноманітних форм мислення, а також здатності до співпраці з іншими людьми.

У НВК навчальний процес здійснюємо українською мовою, запроваджуємо поглиблене вивчення іноземних мов, налагодили систему створення пропедевтичних класів. Навчання у старшій класі - профільне. У закладі чималої уваги надано позакласній роботі, створено систему секцій, гуртків, факультативів, спецкурсів, курсів за вибором.


Відповідно до Статуту НВК головною метою закладу є розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, а також створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи. У НВК створено умови для максимального розкриття особистості та реалізації здібностей школярів, для всебічного і психологічного розвитку дітей через співпрацю учнів і вчителів, що дозволяє якнайповніше об’єднати навчальну та позакласну сфери діяльності за умов навчальної співдружності й дає можливість реалізувати індивідуальні освітні маршрути учні, а також сформувати простір, що об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси.

Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи на 2016-2017 навчальний рік педагогічний колектив визначив відповідно рішення педагогічної ради від 26.08 2016 № 1:

реалізацію завдань, визначених Конституцією, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постановами Кабінету Міністрів України «Про державний стандарт базової і повної середньої освіти», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти, оновлення змісту освіти на засадах національних традицій, світового досвіду та принципів сталого розвитку;

• створення ефективної системи національного виховання, забезпечення фізичного, морального, культурного та духовного розвитку дитини;

• формування соціально зрілої, національно свідомої творчої особистості, громадянина України;

подальший розвиток середовища, сприятливого для збереження здоров’я;

• забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату в учнівських і педагогічних колективах;

• забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційних засадах;

• забезпечення функціонування оптимальної мережі класів;

• подальше впровадження системи профільного навчання;

• створення умов для охоплення навчанням дітей шкільного віку з мікрорайону навчального закладу;

• створення умов для якісного доступу до використання інформаційно-комунікаційних Інтернет-технологій;

•поширення на всіх часників навчально-виховного процесу використання інформаційно-навчально-комунікаційного веб-порталу як підґрунтя створення єдиного освітнього інформаційного простору;

• продовження створення мультимедійного навчального контенту;

• проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як підґрунтя підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

•посилення ролі формування духовних і моральних цінностей учнівської молоді через активну реалізацію Обласної програми національного виховання учнівської молоді на період 2015-2019 років;

• подальше забезпечення НВК технічними засобами навчання;

• сприяння розвитку учнівського самоврядування;

• сприяння зміцненню матеріально-технічної бази НВК;

• продовження роботи з упровадження в навчально-виховний процес інноваційних форм і методів роботи;

• удосконалення форм і методів роботи з обдарованими дітьми;

• продовження роботи в науково-педагогічному проекту «Інтелект України».


Зовнішні комунікації
Процес управління НВК є складною системою із чималою кількістю внутрішніх взаємозв’язків.

Аналіз нормативно-законодавчих документів про освіту, опрацювання наукової й організаційно-методичної літератури про педагогічне управління, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом управління навчальними закладами, китичний аналіз внутрішньої системи управління школою дає змогу активно впроваджувати такі інноваційні підходи в управління: модель комунікаційного управління, інформаційно-комунікаційні технології.

При цьому класичні функції управлінської діяльності – прийняття управлінського рішення, планування, організація, коригування, облік і контроль- залишаються провідними.

В НВК налагоджено систему внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Упродовж року до адміністрації НВК було здійснено 256 звернень із таких питань:

• зарахування до 1-го класу – 90;

• працевлаштування – 10;

• переведення дитини з одного класу в інший – 5;

• переведення дитини до іншої школи – 4;

• зарахування дитини до школи – 9;

• навчальних досягнень дитини – 4%

• особистих питань - 15;

• тимчасового звільнення учня від навчання – 2;

• оздоровлення дитини – 74

• навчання та поведінка учня – 10;

• відновлення документів про освіту – 3;

• надання характеристики на учня – 25;

• організації індивідуального навчання – 2;

• покращення матеріально-технічної бази – 3;

• набору до літнього табору – 74.


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Цикли календарних свят І обрядів українців
uploads -> Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
uploads -> Концепція викладання історії покладена в основу сучасних підручників історії ?
uploads -> Робоча програма навчальної дисципліни регіональні проблеми стійкого розвитку
uploads -> Трудове навчання з практикумом
uploads -> Філологічний факультет
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»
uploads -> Львівський національний університету імені івана франка кафедра історії держави, права та політико-правових учень


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка