Загальноосвітня школа І-ІІІ ст с. Бобли Турійський район Волинська область Розвиток навичок читання, як один з основних видів навчання комунікативному спілкуванню на уроках англійської мови Методичний посібник Укладач: Маїло С. ВСкачати 418.92 Kb.
Сторінка10/19
Дата конвертації13.05.2018
Розмір418.92 Kb.
ТипУрок
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Етапи навчання читання
Передтекстовий створення мотивації, усунення труднощів, постановка комунікативного завдання

Текстовий—читання тексту з метою розвязання комунікативного завдання

Післятекстовий—контроль розуміння тексту, обговорення змісту прочитаного

Для здійснення контролю можуть бути використані вправи, які вчитель перевіряє за 12-бальною шкалою, керуючись критеріями оцінювання навчальних досягнень, визначеними програмою.

Критерії оцінювання читання поділяються на якісні та кількісні.

До якісних-- належить повнота та точність розуміння тексту. До кількісних—обсяг тексту, темпчитання, наявність незнайомих слів.

Способи контролю можуть бути невербальними і вербальними.

До невербальних: виконання дій, використання цифр, сигнальних карток, підбір малюнків.

Вербальні способи контролю можуть бути рецептивними та репродуктивними.

Прикладами рецептивних способів контролю можуть служити: вибір пунктів плану, використання текстів множинного вибору.Репродуктивні способи контролю ререклад окремих слів, складання запитань за текстом, бесіда за текстом.
З метою контролю використовують тести

Перехресного вибору

-Альтернативного вибору

-Множинного вибору

-На упорядкування
Також слід використовувати тестові завдання на конструювання відповіді:

-На завершення

-На підстановку

-На трансформацію

-Внутрішньомовне перефразування

-Міжмовне перефразування

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ


В умінні читати виділяють два основних аспекти: технічний та змістовий, смисловий. Техніка читання включає цілий комплекс автоматизованих навичок, які зводяться, врешті-решт, до того, щоб швидко

сприймати графічні образи слів, автоматично співвідносити їх зі звуковими образами та значеннями цих слів.

У процесі навчання техніки читання іноземною мовою здійснюється перенос частини сформованих навичок читання рідною мовою у сферу іноземної мови.

Це полегшує оволодіння іншомовною буквено-звуковою символікою та іншими навичками читання.

На початковому ступені основною формою читання є читання уголос, яке є важливим засобом навчання читання про себе/мовчки. Методисти (Г. В. Рогова та ін.) умовно виділяють два періоди в навчанні читання уголос — дотекстовий і текстовий періоди.

Мета дотекстового періоду — засвоєння первинної матерії, тобто графіки нової (іноземної) мови, оволодіння буквено-звуковими зв'язками, читанням окремих слів, словосполучень, простих речень. Важливим завданням цього періоду є розвиток навичок

правильного озвучування слів та інтонаційного оформлення речень з точки зору їх логічного членування. Читання уголос допомагає зміцнити вимовний аспект, який є спільним для всіх видів мовленнєвої діяльності. Тексти для читання уголос служать базою для навчання читання мовчки (про себе). Це головна форма читання, яка орієнтована на досягнення комунікативної мети — розуміння інформації.

Наступний етап роботи текстовий період — читання текстів з метою одержання необхідної чи бажаної інформації, досягнення визначеного програмою рівня розуміння змісту текстів. Як було сказано вище, психологи виділяють декілька рівнів розуміння іншомовних текстів. На початковому ступені у процесі виконання підготовчих вправ досягаються три перших рівні розуміння, пов'язаних з оволодінням технікою читання — рівень значення: читання окремих слів, словосполучень та нескладних навчальних текстів. Рівень смислу, у свою чергу, має ще чотири проміжні рівні. Так, четвертий рівень включає сприймання у кожному абзаці тексту таких речень, котрі складають смислове ядро, а також визначення смислових віх та

синтаксичних зв'язків між реченнями. З п'ятим рівнем пов'язують повне розуміння змісту тексту. Оцінка та розуміння емоційного забарвлення змісту досягаються на шостому рівні. Сьомий рівень розуміння включає

узагальнення ідейно-тематичного змісту та його зв'язок із загальним напрямом твору.

Для виконання цих завдань виконуються вправи вищого рівня складності — з практики в читанні і застосовуються різні стратегії/ види роботи в читанні і застосовуються різні стратегії/види роботи з текстом. В залежності від комунікативної мети, яка ставиться учителем на уроці, від характеру тексту використовуються такі види читання:

ознайомлювальне, вивчаюче та переглядове.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка