Законодавством України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Скачати 163.8 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.05.2018
Розмір163.8 Kb.
ТипЗакон
  1   2

Звіт

про методичну роботу в Михайлівській ЗОШ

за І семестр 2017-2018 н.р.
Протягом І семестру 2017-2018 н.р. методична робота з педагогічними працівниками здійснювалася згідно з чинним законодавством України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти», відділу освіти Нововоронцовської райдержадміністрації, на основі річного, місячного та тижневого планів роботи.

Діяльність школи була спрямована на реалізацію завдань, основними з яких є: • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;

 • удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації через методичні структури;

 • моніторинг результативності участі учнів у різноманітних конкурсах, олімпіадах;

 • вивчення потреб та надання практичної допомоги молодим спеціалістам;

 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

У І семестрі 2017-2018 н.р. педагогічний колектив продовжив роботу над методичною проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді у сучасному освітньому просторі» та її результативно-оцінювального етапу (5 рік) «Соціалізація дітей та учнівської молоді: практико-орієнтовний аналіз».

Були сплановані шляхи її реалізації, затверджена структура методичної роботи, визначені стратегічні напрямки підвищення фахового рівня педагогічних працівників: • ознайомлення педагогічних працівників з аналітичними матеріалами щодо роботи над методичною проблемою області;

 • створення творчої групи з планування системи заходів, спрямованих на вирішення завдань щодо реалізації методичної проблеми;

 • проведення майстер-класу членами мо вчителів початкових класів «Соціалізація молодших школярів через використання інтерактивних технологій»;

 • проведення проблемного семінару членами мо вчителів гуманітарного напрямку «Соціальна активність школярів методами проблемного навчання на уроках зарубіжної літератури».

Для організації якісної методичної роботи була проведена діагностика педагогічних працівників , яка забезпечила об’єктивну інформацію про стан і результати педагогічного процесу. Діагностування педагогів проводилося щодо рівня їх теоретично-практичної підготовленості сприйняття й упровадження інновацій.

У 2017-2018 н.р. у школі працювали структурні підрозділи методичної роботи з педагогічними працівниками.

Назва структури

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

1

Методичні об’єднання вчителів

4

4

2

Творча група

1

1

3

Проблемна група

1

2

4.

Школа молодого спеціаліста

1

1

5.

Школа педагогічного досвіду

-

1

Постійному підвищенню професійного рівня, педагогічної майстерності сприяла така мережа колективних та групових форм методичної роботи: • методична рада;

 • методичні об’єднання;

 • динамічні, творчі, проблемні групи;

 • школа молодого вчителя;

 • школа педагогічного досвіду.

У практику роботи ввійшли також: педагогічні читання, організаційно-методичні, практичні, проблемні семінари, семінари-практикуми, семінари-тренінги, круглі столи, презентації досвіду роботи, портфоліо. Під час проведення методичної роботи застосовувалися різноманітні види індивідуальної роботи з педагогами.

Діяльність методичної ради було організовано за такими напрямами: • діагностичний;

 • консультативно-методичний;

 • інформаційний.

Дієвими були засідання методичної ради школи. На засіданнях розглядалися такі основні питання:

 • про організацію роботи над єдиною методичною проблемою школи;

 • про особливості організації навчально-виховного процесу в 1-4, 5-9,11 класах;

 • затвердження плану роботи щодо впровадження державних стандартів освіти в 2017/2018 н.р.;

 • про організацію роботи з обдарованими дітьми, підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах та інтелектуальних конкурсах;

 • про вивчення досвіду роботи та атестація вчителів у 2017-18 н.р;

 • про методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління;

 • затвердження плану вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів школи на 2017/2018 н.р;

 • аналіз виконання оновлених програм початкової школи, дотримання вимог щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

На засіданнях педагогічної ради розглядалися такі актуальні питання:

 • Про рівень готовності та адаптації учнів 1 класу до навчання в школі.

 • Про стан викладання інформатики в школі.

 • Роль учителя-наставника в професійному зростанні молодого спеціаліста.

 • Представлення плану самоосвіти молодими спеціалістами.

 • Презентація портфоліо молодого спеціаліста.

 • Анотація досвіду роботи з методичної проблеми вч. початкових класів Маменчук В.В.

Мета «Школи молодого вчителя» – сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, полегшити роботу вчителя і закохати його в справу.

Основні завдання «Школи молодого вчителя»: створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів, апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

Молоді спеціалісти


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Предмет, який викладає

Стаж

Методична проблема

1

Довгий І.І.

Фізична культура

3

Диференційований підхід до викладання на основі фізичної підготовленості та здоров’я школярів

2

Бобурчак Ю.С.

Англійська мова

2

Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови в початкових класах.

На засіданні розглядалися такі питання:

 • Нормативно-правова база організації навчально-виховного процесу. Інструктаж з охорони праці.

 • Практичне заняття. Методичні поради:

 • ознайомлення зі структурою та змістом навчальних програм, державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів;

 • планування навчально-виховного процесу: календарне та поурочне планування, вимоги до сучасного уроку;

 • планування виховної роботи класного керівника;

 • робота зі шкільною документацією, система роботи з особовими справами та класними журналами.

 • аналіз методичних рекомендацій МОН України до вивчення базових дисциплін у 2017/2018 навчальному році;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі.

 • Конструктор уроку. Ознайомлення зі схемою самоаналізу уроку.

 • Діагностика труднощів молодих спеціалістів.

 • Практичне заняття: творча реалізація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського «Формування колективу, його вплив на виховання особистості».

 • Консультація «Що таке креативність і креативне навчання?»

Школа передового досвіду – одна з найважливіших складових методичної роботи в школі. Призначена для вивчення та застосування передового педагогічного досвіду, для підвищення педагогічної майстерності вчителів школи.

Завдання роботи «Школи передового педагогічного досвіду»: • Забезпечення професійного, культурного, творчого росту педагогічних працівників;

 • Опанування нового змісту, технологій та методів педагогічної діяльності;

 • Організація інноваційної діяльності в рамках навчальних дисциплін;

 • Створення атмосфери відповідальності за остаточні результати праці;

 • Вивчення та аналіз стану викладання групи навчальних предметів;

 • Узагальнення передового педагогічного досвіду, його пропаганда та впровадження в практику роботи школи.

Склад школи передового педагогічного досвіду – вчителі з великим стажем роботи, які активно використовують нові педагогічні технології.

Для організації живого діалогу проводяться семінари для узагальнення досвіду роботи вчителів школи. Затверджено план роботи школи передового педагогічного досвіду на засіданні методичної ради.


Злагоджено працюють методичні об’єднання вчителів. Їх у школі 4 (гуманітарного напряму, природничо-математичного, технологічного напряму, вчителів початкових класів, класних керівників), у кожного з них свої напрацювання, шляхи пошуків до успіху. Кожне з них працює за обраною педагогами навчально-методичною темою, яка, як і індивідуальна кожного вчителя, тісно переплітається з методичною проблемою школи, району, області.


Шкільне мо вчителів початкових класів ( кер. Маменчук В.В.) працює над впровадженням завдань методичної проблеми: «Соціалізація молодшого школяра через впровадження інноваційних педагогічних технологій в відповідно до вимог Державного стандарту»

На засіданнях шкільного мо вчителів початкових класів опрацьовувалися такі питання: • опрацювання Державного стандарту для початкової загальної освіти та критерії оцінювання учнів початкової школи;

 • круглий стіл «наступність дитячого садка та початкової школи»;

 • особливості проведення уроків письма у 1 класі;

 • практикум «Формування комунікативної компетенції молодших школярів»;

 • майстер-клас «Мистецтво педагога – уміння моделювати власний успіх і успіх вихованця на уроках.»;

 • обмін досвідом «Вимоги до сучасного інтегрованого уроку української мови»

Шкільне методичне об’єднання вчителів гуманітарного напряму

( керівник Цьомбур Л.О.) реалізує завдання методичної проблеми:

«Мовленнєва соціалізація особистості через технологію розвитку життєвої компетентності учня». Члени мо гуманітарного напряму на засіданнях обговорили наступні питання:


 • теоретичний семінар «Технологія проектного навчання в сучасному освітньому процесі»;

 • практикум «Національно-патріотичне виховання на уроках української мови і літератури»;

 • теоретичний практикум «Диференціація і індивідуалізація – ключові проблеми сучасної освіти»;

 • звіт-презентація «Ігрові технології на уроках англійської мови в початкових класах».

 • обмін досвідом «Співпраця на уроках як умова забезпечення самореалізації».

На засіданнях проблемної групи «Здоров’я» розглянуто ряд актуальних питань:

 • обмін досвідом «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес»;

 • тематичний семінар «Методи інтерактивного навчання і набуття життєвих навичок»;

 • теоретичний семінар «Виховання фізично здорових дітей природними засобами загартування».

У І семестрі 2017-2018 н.р. мо природничо-математичного, технологічного напряму( кер. Більо І.М.) проведено три засідання на яких заслухано вчителів з доповідями по планах самоосвіти, з досвіду роботи вчителів, що атестуються, обговорено питання про участь та результативність у олімпіадах, конкурсах. Члени мо брали участь у підготовці питань на засідання педагогічної ради. Протягом семестру проведено: круглий стіл «Про систему роботи з обдарованими учнями», «аналіз і самоаналіз творчих аспектів відкритих уроків із виробленням методичних рекомендацій». Винесено на розгляд питання «Соціалізація на уроках математики через інтерактивні технології», «Аналіз та структурування навчального матеріалу з хімії за новою програмою у рамках інноваційного підходу». Робота членів мо була зосереджена на виконання завдань методичної проблеми: «Формування соціалізуючого простору через дослідницько-пошукові компетенції на уроках природничо-математичного циклу».

Як підсумок роботи методичних структур в школі проведено спільне засідання шкільних методичних об’єднань, Школи молодого вчителя з питання: « Наявність взаємозв’язку в одній із форм методичної роботи: самоосвіта вчителя – якість викладання – рівень знань, умінь і навичок школярів».

Поширеними й ефективними формами методичної роботи є відвідування уроків і позакласних заходів, проведення творчих звітів, спрямованих на обмін досвідом та його поширення. Під час відвіданих уроків, виховних заходів, предметних тижнів учителі демонстрували використання різноманітних форм роботи, інтерактивних методів, прийомів ( «Прес», «Займи позицію», «Очікування», «Ажурна пилка»), технології критичного мислення, проектної та інтегрованої технології. Вивчаючи вищезазначені форми, методи, прийоми, технології через самоосвіту дозволило поглибити психолого-педагогічні та методичні знання, вдосконалити й підвищити професійну майстерність. Слід відзначити високий рівень проведення у жовтні 2017 р. на базі школи методичного фестивалю «Від компетентного вчителя до компетентного учня», методичного тренінгу «Ваша величність, Урок».

Учителі школи Маменчук В.В., Пунейко Н.Р., Цьомбур Л.О. взяли участь у щорічному конкурсі «Перлина натхнення».

Членами методичної ради розроблені методичні рекомендації для педагогів:

- Вимоги до оформлення плану-конспекту;

- Сучасні педагогічні технології в навчанні;

- Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога;

- Робота над індивідуальною методичною проблемою;

- Критерії оцінювання результатів самоосвіти;

- Основні вимоги до оформлення методичної розробки;

- Індивідуальний підхід до учнів;

- Як навчитися самоаналізу уроку;

- Методика організації самостійної роботи.

Протягом звітного періоду відповідно графіку проведення в школі були проведені предметні тижні:


 • тиждень військово-патріотичного виховання, спортивний тиждень, олімпійський тиждень, тиждень юного захисника України (вч. Довгий І.І.);

 • тиждень географії, хімії (вч. Зінзюк А.І.;

 • тиждень правознавства , місячник правових знань (вч. Наконечний Є.М.);

 • тиждень шкільної бібліотеки ( бібліотекар Федаш П.І.);

 • місячник здорового способу життя ( вч. Гарбутяк Л.Г., Більо І.М.);

 • тиждень математики ( вч. Фесканич Л.В.);

 • місячник боротьби зі СНІДом ( вч. Гарбутяк Л.Г., Більо І.М.).

Під час проведення предметних тижнів проводилися інтелектуальні ігри, турніри, диспути, дебати, захист учнівських проектів, презентацій, творчі конкурси.

У школі створено банк даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями. Розроблено заходи,спрямовані на виявлення та розвиток здібностей обдарованої молоді. Забезпечена система пошуку та підтримки обдарованих дітей з метою формування умов для становлення особистості, здатної до креативної та дослідницької діяльності як важливого чинника розвитку.

Пріоритетним напрямом роботи школи є виховання екологічної культури учнів. Відповідно до цього введено для учнів початкової школи 2 курси за вибором, 3 факультативні курси для учнів середньої школи, 4 гуртки екологічного спрямування. Організовано роботу проблемної групи «Екотайм» ( кер. Зінзюк А.І.). Результати роботи такі:Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка