Залюблені в наукуСкачати 53.11 Kb.
Дата конвертації13.09.2018
Розмір53.11 Kb.

ЗАЛЮБЛЕНІ В НАУКУ

Освітній процес, в якому студент і викладач є суб'єктами діяльності, реалізуються через роботу кафедр кожного ВНЗ. Як відомо, кафедри є центрами навчальної наукової та виховної роботи. Це покладає високу відповідальність на кожну з них.

Кафедра гуманітарних дисциплін, створена в 2000 році, - загальноуніверситетська обслуговуюча кафедра. Керує нею кандидат історичних наук, професор Віра Борисівна Павленко. Кафедра сьогодні обслуговує сім факультетів, 24 спеціальності, денну і заочну форму навчання, всіх студентів від першого до четвертого курсів, а також підготовчі курси, що і обумовлює загальноуніверситетський, духовний вплив на кожного студента. А це у свою чергу ставить перед колективом кафедри завдання розглядати гуманітарну підготовку спеціаліста будь-якого профілю як дуже важливу частину загальної освітянської політики Університету "Україна". Цілком зрозуміло, що високі вимоги до організації навчального процесу не можуть бути здійснені без відповідної організації наукової роботи викладачів та студентів. Ці напрями настільки взаємопов'язані, що одне без іншого існувати просто не можуть. Ось чому з самого початку існування кафедри велика увага приділяється саме науковій роботі. За цю ділянку на кафедрі відповідають доцент П.Е. Герчанівська й автор цих рядків. На кафедрі визначена кафедральна наукова тема "Методологія та методика гуманітарної підготовки фахівця XXI століття". З даної проблеми готується до публікації 14 наукових статей. 10 молодих викладачів працюють над кандидатськими дисертаціями: у грудні 2002 року відбувся захист кандидатської дисертації викладача Л.В. Козуб, у жовтні 2003 року — Л.Л. Ковач. 5 дисертацій планується до захисту на кінець 2004 року. Доценти Мозгова Н.Г., Дерев'янко Т.М., Матвеєв В.О. плідно працюють над докторськими дисертаціями.

Викладачами кафедри укомплектовані навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни. Деякі з них видано. Це з курсу "Політологія" (Завірюха Л.А.), "Логіка" (Мозгова Н.Г.), "Соціологія" (Козуб Л.В.), "Етика і естетика" (Дерев'янко Т.М.). Планується видати навчальну літературу ще з таких курсів: "Релігієзнавство", "Філософія", "Історія України", "Культурологія", а також методичні рекомендації щодо організації індивідуального навчання студентів із особливими потребами, навчально-методичний посібник для самостійного опрацювання курсу "Філософія" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. В.Б. Павленко підготувала і видала посібник корисних порад щодо організації самостійної роботи студентів.Гордістю кафедри є написані викладачами і видані підручники для дистанційної форми навчання. Це — "Політологія" (О.І. Ткач), "Логіка" (Н.Г. Мозгова), "Релігієзнавство" (Т.А. Ніколаюк), "Історія держави та права зарубіжних країн" (О.О. Ковалевська). На підході підручник "Історія України" (авторський склад викладачів під керівництвом В.Б. Павленко).

Викладачі кафедри щороку беруть активну участь у традиційній університетській конференції "Актуальні проблеми навчання та виховання дітей із особливими потребами". На базі кафедри завжди працює своя секція, де обговорюється питання "Ролі гуманітаризації навчального процесу в Університеті "Україна". Плідно працюють наші викладачі і в інших конференціях, що проходять у м. Києві та по всій Україні. Доцент Світлана Іванівна Лисова виступила на Міжнародній конференції "Українознавство і розбудова громадянського суспільства", старший викладач Братіца Л.І. взяла участь у конференції "Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та українська перспектива". Кандидат філософських наук Герчанівська П.Е. в жовтні 2003 р. працювала на конференції "Народна культура Поділля в контексті національного виховання у ВДПУ ім. Коцюбинського". Ковалевська О.О. - кандидат історичних наук — взяла участь у конференції "Українська історична наука на сучасному етапі розвитку", яка відбулася в м. Кам'янець-Подільську. Цей список можна було б і продовжити. Беручи участь у різного роду наукових конференціях, наші викладачі зростають самі, а головне - гордо несуть звання нашого університету, прославляючи його, складаючи йому гідний рейтинг у сучасній українській науці. Викладачі активно публікують свої статті в історичному журналі, в університетській газеті, віснику Університету "Україна". Увагу багатьох читачів привернула стаття старшого викладача О.Є. Козлової в популярному журналі "Політика і культура". Окремою і головною ділянкою кафедральної наукової роботи є студентська наука. Багато наших студентів знають, що доброю традицією на кафедрі є традиційна кафедральна студентська наукова конференцій "Мій науковий дебют", яка відбувається наприкінці навчального року. Започаткована вона ще у травні 2002 року. В червні 2003 року була проведена друга така конференція, в ній взяло участь більш ніж 80 студентів усіх спеціальностей нашого університету (варто зазначити, що в першій конференції студентських виступів було тільки 8). Найкращі виступи (це вже традиція) опубліковано в університетській газеті, віснику Університету "Україна". В цьому році кафедра виступила з ініціативою проведення цієї конференції у квітні 2004 року і приурочила її 5-річчю нашого університету. Найкращі виступи студентів уже рекомендовано до друку. Чимало доповідей були представлені в загальноуніверситетській І-ій Всеукраїнській студентській науковій конференції "Молодь, освіта, наука, духовність", що відбулася 27 квітня 2004 року в місті Києві на базі нашого університету (гуманітарна секція цієї конференції працювала саме на нашій кафедрі). Ми радо зустріли наших студентів-гуманітаріїв, що приїхали до Києва з усіх наших університетських представництв. Уже декілька років поспіль наші викладачі та їх студенти під керівництвом Дерев'янко Тетяни Михайлівни активно представляють себе на Міжнародній конференції "Освіта і педагогічна етика". Троє студентів нашого університету відзначені грамотами цієї конференції.

Кожного року доцент Т.М. Дерев'янко організовує на кафедрі науково-практичну конференцію "Діалог культур: етикет і комунікація". В цьому році, окрім студентів нашого університету, в цій конференції взяли активну участь і студенти Лінгвістичного університету. Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у конкурсах студентських наукових робіт, що проводить відділ науково-дослідної роботи нашого університету (Борозенець Іван, Ярмоленко Володимир, Каркаєва Марія, Самар Леся — переможці, які отримали грошові премії і грамоти Президента університету). На конкурсі, що був присвячений 5-річчю нашого університету, зокрема його історії, найактивнішими були Христина Нижеборська, Вікторія Холевчук, Ольга Виходченко, Павло Подкамінний, Ірина Сурменова, Марія Каркаєва.

При кафедрі організовано і діють 2 гуртки: "Любителі історії", "Юний політик" (керівник Кривоносов О.С.); 2 секції: культурологія (керівник Барна Н.В.), соціологія (керівник Гринчук А.В.).

З метою організації дослідницької роботи на кафедрі практикується проведення екскурсій до бібліотек м. Києва. Активно відбувається і ознайомлення студентів із визначними місцями м. Києва — систематично проводяться екскурсії (О.С. Кривоносов, Н.В. Барна, О.О. Ковалевська, Л.А. Завірюха).

Старший викладач О.С. Кривоносов практикує екскурсії не тільки по вулицях рідного Києва, але й по видатних історичних місцях України. Разом зі своїми гуртківцями неодноразово відвідував парламент України - Верховну Раду України.

Традиційно у квітні на кафедрі відбувається конкурс "Найкращий студентський реферат із гуманітарної дисципліни".

Через університетську газету плануємо започаткувати інформаційну роботу - рекламу з метою проведення конкурсу в номінації "Найкращий студент-ерудит гуманітарій року".

Викладачі нашої кафедри залучають до наукової роботи і студентів-заочників (через написання наукових рефератів), а також студентів із особливими потребами (через дистанційне навчання).

Заслуга В.Б. Павленко в тому, що кожної третьої суботи місяця на кафедрі працює науково-практичний семінар із молодими викладачами. Старше покоління викладачів із великим бажанням передає свій досвід молодим, учить їх найголовнішому — завжди з гідністю нести горде звання викладача, наголошують на тому, що, якщо ми хочемо йти в ногу з часом, бути "розумними і заможними", готувати і випускати фахівця, що відповідає новим соціокультурним реаліям, нам потрібно віддати належне науці — бо це головне для кожного ВНЗ!
Світлана РУБАШОВА,

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін,відповідальна за студентську наукову роботу на кафедрі,

Газета «Університет «Україна», № 7, 2004
Каталог: upload -> Naukovo doslidna%20robota -> Materiali%20pro%20naukovu%20diyalnist -> Inshi%20naukovi%20zahodi
upload -> Программа першого рівня вищої освіти за напрямом 016 Спеціальна освіта (логопедія)
upload -> Концепція викладання історії покладена в основу сучасних підручників історії ?
upload -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни регіональні проблеми стійкого розвитку
Inshi%20naukovi%20zahodi -> Російська федерація) академія муніципального управління (україна) перша міжнародна науково-практична конференція
Inshi%20naukovi%20zahodi -> Інтернет –конференція
Inshi%20naukovi%20zahodi -> Российская федерация "Theta SystemS", usa. Illinois друга міжнародна науково-практична конференція
Naukovo doslidna%20robota -> Анотація роботи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка