Запорізької державної інженерної академіїДата конвертації14.03.2019
Розмір32.5 Kb.
ТипРеферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ

інструктивно-методичні матеріалипо оформленню рефератів

з дисципліни

«ХІМІЯ»

для студентів денної форми навчання

Спеціальності 5.05150103

Комп`ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації”з галузі знань

0515 «видавничо-поліграфічна справа»
Розробив викладач ЗГЕК ЗДІА

Киящук Г. Л.

Запоріжжя 2015
2. Підготовка рефератів КОІ
2.1 Вимоги до оформлення рефератів
Написання та захист реферату не є обов’язковим, але дозволить студенту отримати додаткові рейтингові бали і тим збільшити сумарну кількість балів, що формує залікову оцінку.

Реферат виконують рукописним способом або за допомогою комп’ютерної техніки з дотриманням таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній не менше 20 мм, правий не менше ніж 10 мм. При цьому реферат умовно поділяють на вступну та основну частини.

Вступна частина містить наступні структурні елементи:


 1. Титульний аркуш (Додаток В).

 2. Зміст з зазначенням сторінок згідно з їх нумерацією за текстом.

 3. Перелік використаної літератури.

Основна частина реферату складається з наступних структурних елементів:

 1. Вступ.

 2. Основна частина.

 3. Висновки.


2.2 Теми рефератів

Студент, на початку вивчення курсу обирає тему для написання реферату і готується до його захисту у терміни вивчення відповідної теми. Захист реферату відбувається на семінарському занятті. Під час захисту студент коротко відображає суть, основні тези та висновки, дає відповіді на поставлені викладачем та студентами питання. Теми для написання рефератів:


 1. Періодичний закон – найперспективніше відкриття 19 сторіччя.

 2. Вода – універсальний розчинник.

 3. Використання електрохімічних процесів у промисловості і побуті.

 4. Агрегатний стан речовин. Особливості кристалічної будови мінералів.

 5. Історія розвитку фотографії. Використання фотопроцесів у друці.

 6. Використання електролізу у поліграфії.

 7. Різноманіття кольорових сплавів.

 8. Залежність властивостей сталей від складу чорних сплавів.

 9. Історія використання свинцевих сплавів у друці.

 10. Хімічні основи копіювальних процесів.

 11. Особливості будови і властивостей полімерів.

 12. Фотополімери – будова, властивості, використання

 13. Сировина для виготовлення паперу і його різновиди.

 14. Хімічна будова і властивості різновидів гуми. Використання у поліграфії.

 15. Різноманіття в`яжучих речовин фарб.

 16. Пігменти фарб.

 17. Оздоблення поліграфічної продукції.

 18. Хімічні основи обробних процесів.

 19. Методи виділення срібла з відпрацьованого фіксажу.

 20. Електрохімічні процеси виготовлення друкарського циліндру.

 21. Різноманітність пігментів, фарбові лаки.


2.3 Зразок оформлення реферату .
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький гідроенергетичний коледж

Запорізької державної інженерної академії

Реферат на тему:


«Значення відкриття Періодичного закон Д, І. Менделєєвим»

Підготував студент групи 1КОІ- 10

Мудрик Ярослав


Перевірив Киящук Г. Л.


2015


Тема: Значення відкриття Періодичного закон Д, І. Менделєєвим»

План:


1. ...

2. ...


3. ...

4. ...
Зміст реферату.....
Каталог: Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> КОІ
Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> Методичні вказівки до семінарських занять для студентів Запорізького гідроенергетичного коледжу здіа спеціальності 05050203 «Обслуговування засобів гідромеханізації»
Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> Запорізька державна інженерна академія
Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> Біографія Івана Франка Іван Якович Франко
Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> Пояснювальна записка тематичний план самостійної роботи Рекомендована література 5
Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, семінарських занять для студентів всіх спеціалізацій Запорізького гідроенергетичного коледжу здіа
Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та семінарських занять для студентів Запорізького гідроенергетичного коледжу здіа
КОІ -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів Запорізького гідроенергетичного коледжу здіа спеціальності «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»
КОІ -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів Запорізького гідроенергетичного коледжу здіа спеціальності «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка