Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 рСторінка1/56
Дата конвертації03.06.2018
Розмір1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 102 від 15.04.93 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за N 56

  Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міносвіти N 252 від 25.07.96 N 41 від 17.02.99 Наказами Міністерства освіти і науки N 161 від 29.03.2001 N 118 від 24.02.2005 N 557 від 26.09.2005 N 471 від 11.06.2007 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 року N 44 "Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки" та наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. N 45 "Про розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників освіти України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджену з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

2. Керівникам установ і закладів освіти провести перерахунки заробітної плати всім працівникам, починаючи з 1 січня 1993 року.

3. Робітникам наскрізних професій посадові оклади встановити в розмірах, передбачених Інструкцією, з подальшим переглядом їх до рівня, визначеного після укладення галузевих тарифних угод.

4. Внести відповідні зміни до наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. N 45.

5. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства народної освіти УРСР від 30.08.91 р. N 166 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників народної освіти" з наступними змінами та доповненнями та Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР від 25.12.91 р. N 258.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Щепотько В.П.Міністр

П.М.Таланчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти

України від 15.04.93 р. N 102

за погодженням з Мінпраці, ЦК

профспілки працівників освіти

і науки України, Мінфіном

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 травня 1993 року

за N 56


Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

( З 1 червня 1996 року Інструкція застосовується з урахуванням розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) та умов оплати праці, затверджених Наказом Міносвіти N 252 від 25.07.96 - втратив чинність ) ( З 1 березня 2001 року Інструкція застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", та розмірам посадових окладів (ставок заробітної плати), затвердженим Наказом МОН N 161 від 29.03.2001 згідно з Наказом МОН N 161 від 29.03.2001 ) ( За всім текстом Інструкції слова "середніх спеціальних", "середніх спеціальних закладів" та "середніх спеціальних навчальних закладів" у всіх відмінках замінено на слова "вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 118 від 24.02.2005 ) ( З 1 вересня 2005 року Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом Міністерства освіти і науки N 557 від 26.09.2005 )

I. Загальні положення

1. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати таких категорій працівників:

педагогічних і керівних працівників загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та дитячих будинків усіх типів та найменувань, ліцеїв, гімназій, коледжів, училищ фізичної культури, шкіл-дитячих садків, інтернатів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних центрів, центрів допризовної підготовки, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виправно-трудових колоній і спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання;

педагогічних і керівних працівників дитячих дошкільних закладів;

педагогічних і керівних працівників педагогічних училищ, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, курсів; навчально-курсових комбінатів (навчальних пунктів) технічних шкіл та інших навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені до вищих навчальних закладів);

педагогічних і керівних працівників позашкільних закладів;

педагогічних працівників установ охорони здоров'я й соціального забезпечення, культури й мистецтва, житлово-комунальних та інших підприємств і організацій;

керівників гуртків, концертмейстерів і акомпаніаторів, екскурсоводів;

педагогічних і керівних працівників інститутів удосконалення вчителів (підвищення кваліфікації), навчально-методичних та методичних кабінетів (центрів);

працівників фільмотек, які обслуговують установи освіти;

службовців, інженерно-технічних працівників, робітників установ та закладів освіти.

Зазначені в Інструкції тарифні розряди є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у трудових відносинах з установами та закладами освіти всіх форм власності, при додержанні встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових обов'язків (норм праці).

2. Умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників структурних підрозділів та окремих працівників установ, закладів і організацій освіти, для яких вони не передбачені цією Інструкцією (транспорту, зв'язку, сільського господарства, комунального обслуговування та інших), встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства і виробництв.

3. Установам і закладам освіти надано право вирішувати такі питання в галузі організації та оплати праці:

затверджувати структуру й штати, встановлювати посадові оклади й ставки заробітної плати згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки, визначеними цією Інструкцією, без дотримання середніх окладів і без урахування співвідношень чисельності керівників і спеціалістів у межах утвореного в установленому порядку фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

встановлювати надбавки за високі творчі й виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

встановлювати працівникам доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт (вихователям і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності груп), а також за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних професій (посад) за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

використовувати в навчально-виховній, виробничій і господарській діяльності бригадний, сімейний підряди, колективну, договірну й інші форми організації та стимулювання праці, гнучкі режими праці;

залучати до читання окремих лекцій і проведення занять з учнями (вихованцями) висококваліфікованих спеціалістів народного господарства, діячів науки і мистецтва з погодинною оплатою праці за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

передбачити у кошторисах установ і закладів витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, а також на стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників, у тому числі навчально-виховних закладів нового типу (гімназій, ліцеїв, коледжів тощо), у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

4. Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог.

Посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

Ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації.

Тарифікаційні списки встановленої форми (додатки N 1-3) затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління.

Схема ставок, посадових окладів, що запроваджуються з 1 січня 1993 року, визначена за розрядами Єдиної тарифної сітки, тарифними коефіцієнтами і коефіцієнтами підвищення (додаток N 10).

5. Зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року провадиться:

а) при зміні розміру мінімальної заробітної плати - з дня прийняття рішення урядом;

б) при здобутті освіти або поновленні документа про освіту - з дня подання відповідного документа;

в) при отриманні відповідної категорії за наслідками атестації - з дня прийняття рішення атестаційною комісією;

г) при присвоєнні звань, що дають право на підвищення ставок і посадових окладів, -з дня присвоєння;

д) при присвоєнні вченого ступеня кандидата наук - з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після прийняття рішення ВАКом України про видачу диплома кандидата наук;

е) при присвоєнні наукового ступеня доктора наук - з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після затвердження ВАКом України.

Якщо право на зміну розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) настає в період перебування працівника у відпустці чи під час тимчасової непрацездатності, на підвищенні кваліфікації, стажуванні, нарахування заробітної плати за новими ставками (посадовими окладами) здійснюється з дня виникнення такого права.

6. Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління.

II. Порядок визначення освіти

7. Освіта педагогічних працівників визначається на підставі дипломів, свідоцтв, атестатів або посвідчень про закінчення навчального закладу незалежно від спеціальності, яку вони отримали після закінчення навчального закладу (за винятком тих випадків, коли це окремо обумовлено).

Перелік навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення педагогічним працівникам ставок заробітної плати й посадових окладів залежно від освіти, наводиться в додатку N 4.

Працівники установ та закладів освіти при втраті документів про освіту можуть їх поновити в порядку, визначеному чинним законодавством.

У випадках, пов'язаних з стихійним лихом, війною тощо, якщо працівник може пред'явити документи, які побічно свідчать про здобуту ним освіту (реєстраційні записи, списки колишніх студентів (учнів) навчальних закладів, записи в атестатах на звання вчителя та інші), ставка заробітної плати (посадовий оклад) цього працівника визначається на підставі цих документів.

III. Розподіл педагогічних та керівних працівників установ освіти за розрядами єдиної тарифної сітки

8. Педагогічні працівники шкіл, ліцеїв, гімназій, шкіл естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, мистецтв тощо), шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, шкіл - дитячих садків, дитячих будинків, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних центрів, вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів (вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації), училищ фізичної культури та професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів (навчальних пунктів), технічних шкіл та інших навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені до вищих навчальних закладів), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення і культури, а також педагогічних працівників підприємств і організацій

------------------------------------------------------------------

Назва посади | Тарифний розряд

------------------------------------------------------------------

Вчителі всіх спеціальностей, викладачі, вихова-

телі, логопеди, завідуючі логопедичними пункта-

ми, методисти, педагоги-організатори, концерт-

мейстери, соціальні педагоги,психологи,

які мають:

вищу освіту:

спеціаліст вищої категорії 18

спеціаліст 1 категорії 17

спеціаліст 2 категорії 16

спеціаліст 15

спеціалісти, які мають середню спеціальну

освіту* 14,15

спеціалісти, які не мають середньої спеці-

альної освіти* 12,13

------------------------------------------------------------------

* тут і далі: розряд встановлюється за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог

Примітки:

1) Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів, приймальників-розподільників і виховно-трудових колоній для неповнолітніх, спеціальних професійно-технічних училищ, спеціальних шкіл для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, які мають вищу освіту, встановлюється 18 тарифний розряд, для осіб із середньою спеціальною освітою -15 тарифний розряд.

2) Ставки заробітної плати старших викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації встановлюються на 5 відсотків вище ставок викладачів вищої категорії.
Каталог: uploads -> editor -> 2020 -> 124242
2020 -> «розвиток творчих здібностей молодших школярів»
2020 -> Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області
2020 -> Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області
2020 -> Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках основ здоров'я
2020 -> Класний керівник: Тацій О. С
2020 -> Гори. Кримські гори. Вчитель початкових класів Булава Світлана Олександрівна Мета. Ознайомити учнів із характерними особливостями Кримських гір: географічним положенням,кліматом, рослинним І тваринним світом, корисними копалинами
2020 -> План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного, художньо-естетичного та
124242 -> Урок тренінг з основ здоров’я Фактори впливу на репродуктивне здоров’я молоді 9-б клас


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка