Зміст дисципліни „ Основи менеджменту „Скачати 428.81 Kb.
Сторінка28/28
Дата конвертації27.06.2018
Розмір428.81 Kb.
ТипКонспект
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Список літератури


  1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. − К.: Лібра, 2002. − 384 с.

  2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посібник для вузів. – К.: Вища шк., 1994. − 325 с.

  3. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. – М: Прогресс, 1991. − 736с.

  4. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. − 256 с.

  5. Павленко А.Ф. Маркетинг: Навч.-метод. посібник. –К.: КНЕУ, 2001. − 106с.

  6. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. − М.: Финансы и статистика, 1991. − 304с.

  7. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут – центр, 1992. – 365 с.

  8. Потер М. Стратегія і конкуренція: Пер. з англ. − К.: Основи, 1998.

  9. Голубков Е.П. и др.Маркетинг: выбор лучшего решения. –М: Экономика,

1993.

  1. Родин В.Г. Основы маркетинга.- М: 1992.

  2. Афанасьев М. Маркетинг: стратегия и практика фирми. – М: Финстатинформ, 1995.

  3. . Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. – М: Международные отношения, 1991.

  4. Козлов В.А. Реклама в системе маркетинга. – М., 1990.

  5. Хруцкий В.Е. и др. Современный маркетинг. – М: Финансы и статистика, 1991.

ЗМІСТВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3


Конспект лекцій з дісципліни „Маркетинг”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. . . . . . . . . . . . .

4

Тема 2. Маркетинговий менеджмент. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Тема 3. Маркетингова інформаційна система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів й вибір цільових сегментів ринку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13


Тема 5. Товарна політика в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Тема 7. Політика розповсюдження в системі маркетингу. . . . . . . . . . . .

23

Тема 8. Комунікаційна політика в системі маркетингу. . . . . . . . . . . . . .

25

Тема 9. Стратегії маркетингу підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Тема 10. Організація і контроль маркетингової діяльності. . . . . . . . . . .

28

Глосарій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Варіанти завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Маркетинг: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціалістів 6.050100 - „Економіка підприємства” й „Облік і аудит”

Укладач: Інна Іллівна Макаренко


Редактор: М.З.Аляб'єв

План 2007, поз. 175

________________________________________________________________

Підп. до друку 4.06.07 Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк.арк. 2,1. Обл.-вид.арк. 2,6

Замовл. № Тираж 200 прим.

________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка