Заходи щодо реалізації проекту „Обдарована молодь”Сторінка121/125
Дата конвертації27.06.2018
Розмір4.89 Mb.
ТипДовідка
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125
6.6. Заходи щодо реалізації проекту „Обдарована молодь”

 у рамках Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова

на 2011-2015 роки.

Завдання і зміст роботи

Відповідальні

виконавціТермін

виконанняВідмітка про виконання

1.


Підборка методичних матеріалів щодо роботи з обдарованою молоддю

Заступник директора з НВР Бугай М.О.

Протягом року
2.

Участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі „Колосок”

Заступники директора з НВР


Згідно графіку
3.

Участь у міському конкурсі „Путівка в науку»

Заступник директора з НВР

Кучук О.В.Згідно графіку
4.

Участь у міжнародному конкурсі ім.. Петра Яцика „Знавці української мови”


Заступник директора з НВР

Міленіна Ю.А.

Керівник МО учителів української мови та літератури

Шапошнікова І.О.Згідно графіку
5.

Участь у конкурсі «Знавці» російської мови

Заступник директора з НВР

Міленіна Ю.А.

Керівник МО учителів російської мови та літератури

Бойко Т.І.Згідно графіку
6.

Участь у Всеукраїнському інтерактивному фізичному конкурсі „Левеня”

Заступник директора з НВР

Міленіна Ю.А.

Учитель фізики


Згідно графіку
7.

Участь у міжнародному математичному конкурсі „ Кенгуру”

Заступник директора з НВР

Міленіна Ю.А.

Учитель математики

Андреєва С.О.Згідно графіку
8.

Участь в районних , міських, обласних етапах конкурсів та фестивалях у 2013-2014 н.р.

Класні керівники, заступник директора з ВР Сивенко І.М.


Протягом року
9.

Участь в I-IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з французької мови

Вчителі французької мови, заступник директора з НВР

Бугай М.О.Протягом року
10.

Участь у четвертому Всеукраїнському конкурсі з французької мови „Галлус”

Вчителі французької мови, заступник директора з НВР

Бугай М.О.Згідно графіку
11.

Участь у роботі МАН

Заступник директора з НВР

Бугай М.О., учитель Кобзар В.П.Протягом року
12.

Діагностична робота шкільного психолога по виявленню обдарованих дітей ( за програмою НМПЦ та за запитом школи ), консультування та надання їм допомоги

Практичний психолог

Гармаш І.В.Протягом року
13.

Оновлення шкільного інформаційного банку «Обдарованість»

Заступник директора з НВР

Бугай М.О.Протягом року
14.

Участь у районних учнівських командних турнірів:

- юних фізиків;

- юних істориків;

- юних математиків;  • юних хіміків;

  • юних біологів;

  • юних винахідників і раціоналізаторів;

  • юних журналістів;

  • юних правознавців;

  • юних географів;

  • юних економістів;

- юних інформатиків.

Заступник директора з НВР

Міленіна Ю.А.
Згідно плану
15.

Постійне поповнення бібліотечного фонду школи для роботи з обдарованою молоддю (сучасні інформаційні засоби, науково – методичні та довідкова література)

Зав. бібліотекою Шевчук В.М.

Протягом року
16.

Укладання двохсторонніх угод, творча співпраця з вищими навчальними закладами, галузевими науково – методичними установами

Адміністрація школи

Протягом року
17.

Робота літнього шкільного табору, Міжнародних та Всеукраїнських таборів – відпочинку та навчання для обдарованої молоді

Учителі школи, заступники директора з НВР, ВР

Згідно графіку
18.

Участь у конкурсі „Кращій учень закладу ”

Директор

Протягом року
19.

Участь у конкурсі на нагородження стипендією Харківського міського голови в номінації „Обдарованість”


Директор

Протягом року
20.

Участь у конкурсі на нагородження стипендією Дзержинської районної в м. Харкові ради в номінації „Кращій учень закладу” кращого учня ХСШ № 109

Директор

Протягом року

7. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я УЧАСНИКІВ НВП, ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ, СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

з/п

Заходи

Терміни

виконання

Відпові­дальний

Вико­нання

1.

Скласти акт прийняття школи до но­вого навчального року.


До 01.09.2014

Директор Канцедал М.Є.
2.

Здійснювати перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в школі.


Протягом року

Директор Канцедал М.Є.
3.

Затвердити угоду з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом школи на 2014 рік. Скласти акт на виконання угоди за 2014 рік.


Грудень

Директор Канцедал М.Є.

Голова ПК


4.

Організувати викладання курсу «Основи здоров’я».

Протягом року

Заступник директора з НВР Міленіна Ю.А.
5.

3 метою попередження дитячого травматизму провести роботу з учня­ми та їх батьками; вивчити правила дорожнього руху; провести бесіди з попередження випадків утоплення школярів, вивчення правил повод­ження з джерелами електроструму та правил безпеки при користуванні газом, запобігання дитячому травматизму різного походження.

Протягом року

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.
6.

Продовжити роботу з узагальнення матеріалів для уроків «Основи здоров’я» та зі ство­рення кабінету.


Протягом року

Адміністрація
7.

Заслухати на інструктивно-методичних нарадах інформацію заступника директора

з виховної роботи про стан роботи щодо попередження дитячого трав­матизму та викладання курсу «Основи здоров’я».
Протягом року

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.
8.

Організувати роботу загонів ЮІР та ДЮП.


Вересень

Заступник директора з ВР Сивенко І.М..
9.

У планах роботи на період канікул передбачити заходи оздоровчого характеру та заходи щодо поперед­ження дитячого травматизму.

Канікули

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.
10.

На батьківських зборах обговорити питання щодо попередження дитячо­го травматизму.


Протягом року

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.
11.


Перед проведенням екскурсій, походів проводити інструктажі з по­передження травматизму дітей.


Постійно

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.

Класні керівники


12.

Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, ЗВ, трудового навчання, фізичної культу­ри щодо виконання правил з техніки безпеки в кабінетах, майстернях, спортивній залі.

Постійно

Заступник директора з НВР Міленіна Ю.А.
13.

Проводити інструктажі з учнями з техніки безпеки в майстернях, спор­тивній залі, кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, ЗВ.


Протягом року

Учителі-предметники
14

Оформити акти-дозволи на проведен­ня занять у спортивній залі, на спор­тивних майданчиках, в майстернях, кабінетах з особливими умовами робо­ти, акти перевірки міцності укріплення установки спортивних споруджень.


До 01.09.2014

Учителі-предметники
15.

Перевірити наявність інструкцій з охорони праці в приміщеннях, де це передбачено, відповідними норматив­ними документами.


Вересень

Директор Канцедал М.Є.
16.

Систематично запрошувати до школи співробітників ДАІ, пожежної части­ни для проведення бесід з учнями та батьками.


Протягом року

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.

17.

Провести поглиблений медичний огляд та диспансеризацію учнів.


Протягом року

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.

18.

Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортивній залі, майстернях, хар­чоблоці, інших приміщеннях школи.


Протягом року

Завідуючі кабінетами

Лактіонова Т.В.


19.

Забезпечити контроль за якістю їжі у шкільній їдальні.


Протягом року

Заступник директора з НВР Кучук О.В.

20.

Організувати діагностування стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Протягом року

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.

Шкільна медсестра


21.

Аналізувати стан відвідування учнями школи в контексті з’ясування кількості пропущених уроків з поважних та неповажних причин.

Протягом року

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.

Класні керівники22.

Забезпечити систематичне проведен­ня санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах; спланувати в пла­нах виховної роботи заходи за напрямами:

• гігієна та режим дня школяра;

• профілактика паразитарної захворюваності;

• профілактика шлунково-киш­кових захворювань;

• профілактика захворювань ор­ганів зору;

• обережно – кліщі;

• профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань;

• профілактика серцево-судинних захворювань;

• обережно грип! Протигрипозні щеплення;

• профілактика захворювань опор­но-рухової системи;

• профілактика захворювань нер­вової системи;

• профілактика нервової системи;

• профілактика СНІДу та венерич­них захворювань;

• аналіз захворювань учнів по школі, профілактика захворювань.Протягом року

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.

Класні керівники

Шкільна медсестра

23.

Організувати в кожному класі сані­тарні пости, пости чергування по бо­ротьбі з курінням на території школи.

Організувати проведення фізкультхвилинок.Протягом року

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.

Класні керівники24.

Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, домагатися акуратності, охай­ності від кожного учня.

Постійно

Педколектив
25.

Створити спеціальні медичні групи з фізичної культури для дітей зі слаб­ким здоров'ям.

Протягом року

Шкільна медсестра
26.

Провести планові заміри опору ізоляції.

Листопад

Заступник директора з ГР Савельєва Н.А.
27.

Провести планові та позапланові інструктажі з ОП та ТБ з персоналом школи.

Вересень,

протягом рокуДиректор Канцедал М.Є.

Заступник директора з ГР Савельєва Н.А.28.

Організувати літнє оздоровлення учнів, дітей, вчителів через ПК.

Червень

Липень


Директор Канцедал М.Є.

Голова ПК

Підсумки роботи з розділу «Охорона здоров'я учасників НВП, запобігання дитячого травматизму, створення безпечних умов праці» підвести в грудні та травні. Ознайомити з підсумками роботи педколектив на нарадах. Інформацію включити до річного звіту з ВР.

Відповідальний: Сивенко І.М.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка