Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішеньСторінка124/125
Дата конвертації27.06.2018
Розмір4.89 Mb.
ТипДовідка
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125
9.4. Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень


з/п

Зміст роботи

Відповідальний,

терміни

Відмітка про виконання

1.

Вести картотеку контролю за виконанням прийнятих рішень педради.

Адміністрація школи

Постійно

2.

На інструктивно-методичних нарадах заслуховувати відповідальних про

виконання прийнятих рішень.


Постійно

3.

Підводити підсумки роботи школи за семестр та за рік з кожного розділу річного

плану.


Директор

Грудень


Травень
4.

Проаналізувати виконання річного плану роботи школи та спланувати заходи

щодо реалізації зауважень і пропозицій.Директор

Квітень
9.5. Контроль за веденням документації


з/п

Види документації

Відпові­дальний

Контроль

Вико­нання

І семестр

ІІ семестр

1.

Навчальні плани.

Заступники директора з НВР

09

06
2.

Календарне планування.

Заступники директора з НВР

09

01
3.

Плани виховної роботи.

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.

09

01
4.

Зошити.

Адміністрація школи

Протягом року5.

Протоколи ШМО, нарад.Заступники директора з НВР

12

04
6.

Класні журнали:

  • 1-4 класи;

Заступник директора з НВР

1 раз на чверть

1 раз на чверть
  • 5-11 класи.

Заступник директора з НВР

1 раз на чверть

1 раз на чверть
7.

Щоденники учнів.

Адміністрація

10

03
8.

Книги наказів.

Директор

Постійно

Постійно
9.

Атестаційні матеріали.

Заступник директора з НВР

10

03, 04
10.

Книги внутрішньошкільного контролю.

Директор

12

04
11.

Документація з ОП та ТБ.

Адміністрація

Постійно

Постійно
12.

Протоколи батьківських зборів.

Заступник директора з ВР Сивенко І.М.

09, 11

02, 04
13.

Алфавітна книга.

Секретар

09

06
14.

Особові справи вчителів та учнів.

Класні керівники

Секретар


09

06
15.

Контрольно-візитаційна книга.

Директор

Постійно

Постійно
16.

Інвентарна книга бібліотечного фонду.

Заступник директора з ГР Савельєва Н.А.

10

03
17.

Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації.

Секретар

12

05
18.

Поурочні плани.

Заступники директора з НВР

10, 12

01,04
19.

Номенклатура справ.

Адміністрація
01
20.

Статистичні звіти.

Заступник директора з НВР

09

06Підсумки роботи з розділу підбивати щомісяця.


Ознайомлювати з підсумками роботи педколектив на інструктивно-методичних нарадах.
Інформацію включити до річного звіту з НВР.
Відповідальні: заступник директора з НВР Міленіна Ю.А., Кучук О.В., Бугай М.О., Сивенко І.М.


10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УЧНЯМИ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ

10.1. Аналіз організації роботи з учнями, що навчалися за індивідуальною формою у 2014/2015 навчальному році

У школі організація індивідуального навчання учнів відбувається відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 №61, від 15.10.2004 №797 та від 19.05.2008 №432, листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1\9-413 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою» та від 11.01.2005 № 1\9-3, інших нормативно-правових актів.

У 2014/2015 навчальному році організовано індивідуальне навчання 6 учням: 1-4 класи - 1 учень; 10-11 класи - 5 учнів. (див. таблицю 1).

Таблиця 1.за/п


П.І.Б. учня

Клас

Кількість годин на тиждень

Юридична підставаБондар Поліна Романівна

3-Б

5

Довідки ЛКК № 17 від 22.08.2014,

видані міською дитячою поліклінікою

№ 23
Безрученко

Дмитро


Андрійович

11-А

12

Довідка ЛКК № 425 від 07.08.2014,

видана міською дитячою поліклінікою

№ 4
Ель Кортбі Ільєсс


11-А

12

Довідка ЛКК № 405 від 24.07.2014,

видана міською дитячою поліклінікою

№ 4
Каледіна Ксенія Олександрівна

11-А

12

Довідка ЛКК № 434 від 14.08.2014,

видана міською дитячою поліклінікою

№ 4
Михайлов-Вознюк Валерій

Іванович


10-А

12

Довідка ЛКК №1277 від 22.08.2014,

видана ДЗ “Спеціалізована медико-санітарна частина № 13”


Ценін Андрій Владиславович

10-Б

12

Медичний висновок ЛКК КЗОЗ “Харківська міська дитяча поліклініка № 4” від 11.09.2014 №503

У порівнянні з минулими роками кількість учнів зменшилася (див таблицю 2.)

Таблиця 2.


Навчальний рік

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Кількість учнів

4

7

7

7

6
Навчальні досягнення учнів за 2014/2015 навчальний рік відображені у таблиці 3.

Таблиця 3.


№ з/п

ПІБ учня

Клас

Середній бал

Рівень навчальних досягненьБондар Поліна Романівна

3-Б

6,80

середній

    1. 2

Безрученко Дмитро Андрійович

11-А

8,96

достатнійЕль Кортбі Ільєсс

11-А

8,83

достатнійКаледіна Ксенія Олександрівна

11-А

9,39

достатнійМихайлов-Вознюк Валерій

Іванович


10-А

10,67

високийЦенін Андрій Владиславович

10-Б

8,80

достатній

Згідно з річним планом роботи школи управлінський цикл діяльності з організації індивідуального навчання проходить низку обов’язкових (оформлення документації на учнів, які навчаються індивідуально: заяви батьків на організацію індивідуального навчання, шкільні накази, затвердження індивідуальних навчальних планів, їх відповідність нормативним документам, розкладів навчальних занять, оптимальність підбору вчителів для проведення індивідуального навчання, наявність спеціальної освіти для вчителів, що працюють за допоміжною програмою, ведення класних журналів) і факультативних етапів (створення безпечних умов організації індивідуального навчання, робота класних керівників та соціально-психологічної служби).

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами, що регулюють організацію індивідуального навчання, здійснюється на робочих засіданнях педагогічної ради або на нарадах при директорові.

У школі в наявності документація (02-08), яка стосується організації індивідуального навчання: накази про організацію індивідуального навчання, заяви батьків, індивідуальні навчальні плани, розклади занять (з якими батьки ознайомлені під підпис). Заяви батьків на організацію індивідуального навчання відповідають вимогам до написання таких заяв, у наявності візи директора, здійснюється реєстрація відповідних заяв у журналі звернень громадян.

Зазначені пакети документів погоджені з управлінням освіти, що відповідає п.1.6. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.2002 року № 732.

Спостерігається системність у веденні шкільної документації, виконання термінів проведення основних організаційних заходів щодо проведення індивідуального навчання. Виконується п. 4.2. Положення про індивідуальну форму навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах щодо визначення кількості годин для організації індивідуального навчання.

Для організації навчання за індивідуальною формою залучені вчителі з відповідною фаховою освітою.

Аналіз кваліфікації педагогів, які здійснюють індивідуальне навчання, показав його достатній рівень.

Журнали обліку індивідуального навчання учнів відповідають встановленому зразку, вчителі дотримуються нормативності оформлення (більш детальна інформація про результати перевірки індивідуальних журналів у шкільній довідці від 30.12.2014 “про перевірку відповідності ведення класних журналів учнів 5-11 класів, журналів обліку індивідуального навчання, журналу обліку факультативних, індивідуальних та групових занять нормативним вимогам”).

Журнали обліку індивідуального навчання учнів перевіряються щомісячно: на предмет заповнення їх на початок навчального року, правильність назви предметів, кількість годин у відповідності до індивідуального навчального плану та проведеної тарифікації, правильність П.І.Б учителів, що призначені на проведення індивідуальних занять, перевірялися своєчасність записів проведених уроків, правильність ведення тематичного обліку знань учнів; перевірено виставлення семестрових та річних оцінок учням, що перебувають на індивідуальному навчанні, та перенесення їх до основних класних журналів. Зміст зауважень щодо ведення журналів учителями-предметниками носить конкретний характер.

Адміністрацією ХСШ № 109 було вжито необхідних заходів щодо забезпечення учнів, які навчаються індивідуально, підручниками, необхідною довідковою літературою.

З метою контролю за доцільністю розподілу годин за темами календарне планування індивідуального навчання розглянуто на засіданнях шкільних методичних об’єднань, погоджено відповідними заступниками директора школи.

Соціальним педагогом та практичним психологом школи здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання, за основними напрямами: корекційно-розвивальна робота, психологічний супровід навчального процесу, консультації для батьків.


Приділяється увага роботі з батьками всіх учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні: проводиться їх анкетування, співбесіди, вивчаються відгуки про якість організації навчально-виховного процесу їх дітей (за потребою).

Аналіз результатів вивчення дозволяє зробити висновок, що рівень організації роботи школи з даного питання в основному відповідає нормативним вимогам, що в свою чергу забезпечує виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка