Організація харчування учнівСторінка16/125
Дата конвертації27.06.2018
Розмір4.89 Mb.
ТипДовідка
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   125
Організація харчування учнів

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування. У режимі роботи школи велике значення надається організації раціонального, збалансованого харчування. 

У відповідності до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008-01.та наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України № 620/563 від 15.08.06. у школі створено умови для організації харчування. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 визначаються норми харчування для одноразового харчування учнів.

Організацію харчування в школі здійснює адміністрація школи та комунальне підприємство «КДХ». Розроблені та затверджені в установленому порядку заходи на виконання міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки.

У 2014/2015 навчальному році з метою надання якісного харчування дітям була організована робота шкільної їдальні, яка забезпечила повноцінним харчування учнів за рахунок бюджетних коштів (учні 1-4-х класів) та позабюджетних коштів (інші класи). Задля поліпшення обслуговування учнів було складено графік відвідування учнями їдальні та графік чергування вчителів школи.

Медична сестра школи Пархоменко Т.Ю. здійснювала постійний санітарно - гігієнічний контроль за якістю та режимом харчування учнів, циклічністю меню. Профспілковий та батьківський комітети школи контролювали якість харчування.

Питання харчування учнів розглядались на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, батьківських зборах, трималися постійно на контролі адміністрації школи.

Харчоблок має повний набір приміщень, обладнаний системами холодного водопостачання та каналізації. Харчоблок обладнаний додатковим джерелом гарячого водопостачання.

Харчування учнів відбувається безпосередньо у харчоблоці закладу.

Учні харчуються відповідно за графіком; асортимент продукції відповідає вимогам чинного законодавства. Перспективне меню погоджено з державною санітарно-епідемічною службою Харківського обласного головного управління. Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, зберігання, реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини дотримуються. Працівники харчоблоку дотримуються технології приготування страв, режиму прибирання, миття посуду, правил харчування.

У наявності широкий асортимент продуктів харчування, у тому числі: крупи, соки, цукор, мука, олія, овочі, яйця, м‘ясо, масло тощо. Наявні технологічні карти на приготування страв. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані, але потребує оновлення. Санітарно-гігієнічний режим в їдальні виконується. Буфетна продукція різноманітна, відповідає нормам п. 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01, є безпечною для вживання і доброякісною.

Продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства і дотриманням термінів їх реалізації.

У школі наявні заяви батьків учнів 1-4-х класів з проханням організувати безкоштовне харчування, батьків учнів 1-х класів про організацію харчування молоком.

У школі всі учні, які відвідують групу подовженого дня, охоплені гарячим харчуванням.

Питання організації гарячого харчування і стан охоплення харчуванням розглядаються на нарадах при директорі.

Щомісяця проводився моніторинг харчування і складалися відповідні звіти встановленої форми.

Протягом навчального року отримували безкоштовне гаряче харчування всі учнів початкової школи, учні 1-х класів отримували додатково безкоштовно молоко. Діти пільгового контингенту забезпечені безкоштовним харчуванням, діти, які потребують дієтичного харчування, ним забезпечені.

Відповідальність за організацією харчування в класах було покладено на класних керівників. Учителі вели щодобовий контроль учнів класу, які харчуються, в кінці кожного місяця надавали звіти з харчування учнів.

З 1 вересня 2014 року учні 1- 4 класів отримували за бюджетні кошти гаряче харчування з розрахунку 5,00 грн за одну порцію, з 11 березня ціна змінилася на 7,00 грн. за порцію.

Учні 1 класів отримували протягом навчального року за бюджетні кошти молоко:

- на 1 вересня ціна на молоко – 2,80 грн.

- з 11 березня – 3,00 грн.

- з квітня – 3,30 грн.

Харчуванням за бюджетні кошти були охоплені учні пільгового контингенту: з 1 вересня отримували на гаряче харчування по 6,00 грн. за порцію, а з березня 2015 року - 10,00 грн. за порцію.

Список учнів пільгового контингенту:

1 – Б – Бусяк С. (малозабезпечена)

1 – В – Світличний М. (сирота)

4 – В – Бусяк К. ( малозабезпечена)

8 – А – Євтушенко С. ( малозабезпечений)

211 учнів 5 - 11 класів отримують гаряче харчування за кошти батьків.

616 учнів школи охоплені буфетною продукцією.

Протягом навчального року учні ГПД отримували гаряче харчування за ціною 10,00 грн. за кошти батьків.

ДІАГРАМА

стан охоплення харчуванням учнів

у шкільній їдальні

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги організації харчування учнів: розроблені і виконуються заходи щодо створення необхідних матеріально-технічних умов для роботи шкільної їдальні.

У школі своєчасно видаються накази щодо організації харчування, про організацію безкоштовного харчування, про призначення відповідальних за організацію харчування, за організацію та облік безкоштовного харчування.

Питання щодо організації харчування учнів розглядається на засіданнях ради школи, заслуховується на батьківських зборах, також здійснюється громадський контроль за організацією харчування.Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом закладу освіти, на виконання річного плану протягом 2014/2015 навчального року було організовано роботу з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії наступним чином:

 • проведено систематизацію та вивчення нормативних документів з питань охорони праці, охорони життя і здоров’я працівників закладу освіти на нараді при директорові;

 • видано накази з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії;

 • на всіх поверхах наявні плани-схеми евакуації;

 • здійснювалось проведення вступних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з новоприбулими працівниками, первинних та повторних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з працівниками школи, інструктажів з пожежної безпеки з педагогічними та технічними працівниками закладу освіти;

 • забезпечено наявність посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності для класних керівників;

 • складено акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, шкільних майстернях, спортивному залі, на спортивному майданчику;

 • забезпечено роботу медичного кабінету відповідно до нормативних вимог та закуплено медикаменти;

 • проведено медичний огляд працівників школи та організовано збереження їх особових медичних книжок;

 • частково забезпечено заклад освіти наочністю, посібниками, нормативно-законодавчими актами з питань охорони праці;

 • технічні працівники протягом усього навчального року були забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту;

 • проведено аналіз існуючої матеріально-технічної бази закладу освіти, перевірку лічильників тепла, гарячої та холодної води; підготовлено всі інженерні системи опалення, холодне та гаряче водопостачання, електромережі, штучне освітлення; приведено у належний стан усі підсобні приміщення, теплорамку, щитову, забезпечено їх надійне закриття; проведено капітальні та поточні ремонти в усіх шкільних приміщеннях;

 • систематично здійснювалось надання гарячого харчування та буфетної продукції;

 • здійснювався постійний контроль за санітарним станом харчоблоку, навчальних кабінетів і приміщень школи;

 • систематично проводився огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, санітарно-технічних приладів, вентиляційного обладнання;

 • забезпечено дотримання заходів протипожежної безпеки в усіх приміщеннях закладу освіти;

 • усі складські приміщення очищено від легкозаймистих предметів;

 • засоби протипожежного захисту, обладнання та інвентар постійно утримуються в робочому стані, використання не за призначенням не допускалось.

Протягом навчального року систематично здійснювалася робота щодо організації охорони здоров’я працівників школи, а саме:

 • організовано роботу педагогічних працівників та технічного персоналу відповідно до затверджених правил внутрішкільного трудового розпорядку;

 • наказом директора призначено склад комісії з охорони праці та техніки безпеки;

 • здійснювалось навчання з техніки безпеки педагогічних працівників, відповідальних за організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки;

 • забезпечено всіх технічних працівників миючими засобами та засобами гігієни;

 • проводилась систематична робота щодо виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці;

 • проводилась відповідна робота щодо створення належних умов і безпеки праці з метою недопущення виробничого травматизму;

 • здійснювалось належне утримання санітарно-побутових приміщень, кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики, спортивного залу, навчальних майстерень, туалетів;

 • надавались відпустки чи їх частина членам адміністрації та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з санаторно-курортним лікуванням;

 • жінкам, які працюють і мають двох дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням надавалась додаткова відпустка тривалістю 10 календарних днів;

 • надавалась відпустка без збереження заробітної плати працівникам за їх бажанням (не більше 15 календарних днів на рік);

 • щомісяця здійснювалася доплата у розмірі 10% прибиральницям службових приміщень та надавалась додаткова відпустка за особливий характер праці (чотири дні);

 • щомісяця здійснювалась доплата сторожам у розмірі 40% за роботу в нічний час;

 • профспілковим комітетом здійснювався контроль за виконанням вимог нормативних актів та заходів у закладі освіти з питань охорони праці.

Але поряд з позитивним у роботі з питань охорони праці слід відзначити, що школа недостатньо забезпечена засобами протипожежної безпеки; відсутнє бюджетне фінансування на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень і будівлі, на придбання меблів, медичного обладнання, медикаментів, миючих засобів, інвентарю.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   125


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка