Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2014/2015 навчальний рікСторінка23/125
Дата конвертації27.06.2018
Розмір4.89 Mb.
ТипДовідка
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   125
Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2014/2015 навчальний рік

У 2014/2015 навчальному році ШМО вчителів початкових класів працювало над темою «Створення розвивального середовища для особистісної самореалізації учнів початкової школи як ефективний шлях підвищення якості освіти ».

До  складу  ШМО вчителів початкових класів  входять 12 вчителів та 2 вихователя ГПД. Мають наступні кваліфікаційні категорії:

  Спеціаліст вищої категорії – 7.

  Спеціаліст І категорії – 5.

  Спеціаліст – 2.

  Звання «Вчитель-методист» - 1.

Звання «Старший вчитель» - 1.

  12 вчителів мають вищу освіту. 2 вчителя мають середню спеціальну освіту.

У роботі ШМО вчителів початкових класів означились такі пріоритетні напрями: • гуманістична спрямованість у навчанні та вихованні молодших школярів;

 • пошуки нових нестандартних форм та методів навчання;

 • диференційований підхід до дітей з урахуванням їхніх індивідуальних здібностей, виявлення та підтримка обдарованих учнів;

 • вирішення проблеми безперервної освіти перспективності, наступності, спадкоємності в роботі ДНЗ та початкової школи, а також школи І і ІІ ступенів;

 • упровадження інноваційних технологій навчання та виховання учнів молодшого шкільного віку.

У зв’язку з цим протягом року було проведено:

   1. Засідання ШМО – 4

   2. Методичні п’ятихвилинки

   3. Виробничі наради

   4. Психолого-педагогічні практикуми

   5. Майстер-клас

   6. Відкриті уроки

На засіданнях ШМО початкових класів у 2014/2015 н. р. розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань, було проведено психолого-педагогічний практикум на тему «Педагогічна адаптація першокласника до навчання у школі» тощо. Засідання МО проводилися щокварталу.

  1. Було проведено круглі столи, на яких обговорювались такі питання:

1. Проблеми і шляхи їх подолання під час створення толерантних відносин у дитячому колективі;

2. Шлях від педагогічно занедбаної дитини до успішної людини;

3. Підсумки навчально-виховної роботи у 2014/2015 навчальному році, проблеми та засоби їх вирішення.

Протягом навчального року проводились методичні оперативки, на яких обговорювались наступні питання:

- стан ведення шкільної документації, ведення зошитів для контрольних робіт, робочих зошитів згідно методичних рекомендацій «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (листопад-березень);

- підсумки проведення шкільного етапу олімпіад з математики, української мови, природознавства серед учнів 3-4 класів (грудень) та районних олімпіад з цих предметів серед учнів 4-х класів (березень);

- підсумки роботи вчителів з розвитку мови та формування навичок читання учнів за результатами перевірки техніки читання (січень, травень);

- підсумки перевірки навчальних досягнень з базових предметів за результатами річних контрольних робіт у 2-3 класах та ДПА у 4-х класах (травень);

- повідомлення вчителів 1-4 класів про позакласну роботу (грудень, травень).

Плідно працювала тимчасова група вчителів-«шестирічок». На своїх засіданнях вчителі Карпович Н.В., Клименко О.В., Крамарчук С. О. разом з шкільним психологом Гармаш І. В. обговорювали такі питання:

- значення вивчення рівня підготовленості дітей до школи для організації навчального процесу, особливості соціальної адаптації першокласників;

- впровадження в практику сучасних досягнень методики. Роль і значення гри у розвитку особистості шестирічних першокласників;

- практичні поради вчителю щодо психофізіологічних особливостей шестирічок;

- засоби активізації пізнавальної діяльності шестирічок на уроках і в позакласній роботі.

З метою обміна педагогічним досвідом було організовано уроки – взаємовідвідування та відкриті уроки, їх самоаналіз та аналіз. Для вчителів початкових класів провела відкритий урок математики вчитель 1-А класу Клименко О. В., урок позакласного літературного читання провела вчитель 2-А класу Кругленко С. В., урок літературного читання провела Луценко О. Ю.

На районному методичному об’єднанні вчителів 3-х класів виступила Стоцька С.В. з доповіддю «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства». Кучук О.В. виступила на РМО 2-х класів з доповіддю «Використання ІКТ на уроках в початковій школі як засіб активізації пізнавальної діяльності». Суботіна О.О. виступила на РМО 4-х класів з доповіддю «Технологія проблемного навчання».

Клименко О. В., Кругленко С.В., Кучук О.В. брали участь у проведенні ШМУ для вчителів ЗНЗ Дзержинського району «Використання ІКТ на уроках в початкових класах».

Стоцька С.В. була членом районної експертної комісії ІІ туру «Конкурсу підручників» для 4 класу.

Багато цікавого і корисного діти довідалися і багато чому навчились, відвідуючи групи продовженого дня. Вихователі (Кирюшина Г.І., Фоміна Л.П., Стоцька С.В., Горностаєва А. О.) прагнули так організувати другу половину дня, щоб діти почували себе зручно, надійно, спокійно в стінах школи.

Протягом року підвищила свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки Карпович Н.В. Також вона прослухали спецкурс «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів».

У 2014/2015 н. р. атестувалася Кучук О.В., Кругленко С.В., Луценко О.Ю. та Клименко О.В. За результатами атестації Кучук О.В. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічному званню “учитель-методист”; Кругленко С.В. та Клименко О.В. присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії”; Луценко О.Ю. відповідає раніше присвоєному посадовому окладу на рівні 9 розряду Єдиної тарифної сітки.

Багато уваги приділялось питанню наступності та перспективності у навчанні та вихованні учнів школи І-ІІ ступенів. Для викладачів середньої школи вчителями 4-х класів були проведені уроки української мови і математики, а потім було проведено сумісний психолого-педагогічний практикум з участю викладачів української мови та математики, на якому обговорювались програмові вимоги та календарне планування уроків у 4-5 класах з урахуванням питань перспективності та ліквідації прогалин, аналізувались проблеми, які виникають в процесі адаптації учнів до нових умов навчання, і обговорювались пропозиції щодо шляхів їх усунення, аналізувались причини недостатньої адаптованості окремих учнів, обговорювались проблеми формування мотиваційної сфери учнів.

Із 239 учнів 2-4 класів атестовано 239 учні, з них 192 учні мають достатній і високий рівні навчальних досягнень, що становить 80,3%. Найвищі показники якості навчальних досягнень мають учні 2-В (96,8%), 2-А (90%), 3-А (86%) – вчителі Горностаєва А. О., Кругленко С. В., Демченко В. В.

Аналізуючи підсумки державної підсумкової атестації 2014/2015 навчального року учнів 4 класів було засвідчено такий рівень знань: 100% учнів впоралися із завданням з української мови, читання та математики, а високий і достатній рівні навчальних досягнень становлять: з української мови -87,14%, з українського читання - 100%, з математики - 88,57%.

Аналіз результатів якості навчальних досягнень ДПА учнів 4-х класів по предметах дає можливість зробити висновки, що краще учнями засвоєний матеріал з українського читання.

Результати перевірки техніки читання показали, що більшість учнів початкової школи читають відповідно до норм техніки читання: 52,3% учнів 2-4 класів читають вище норми, що порівняно з 2013/2014 навчальним роком на 4% більше; в межах норми читають 32,64% учнів (менше на 7,46%). Найкращі результати перевірки читання показали учні 2-В (вище норми – 74,2%), 4-В (вище норми – 74,07%), 2-А (вище норми – 70%), (вчителі Романенко Т.В., Горностаєва А.О., Кругленко С.В.) Найменша кількість учнів, які читають нижче норми в таких класах: 4-В (3,7%), 2-В (6,4%), 2-А (6,6%), 4-А (7,7%)– вчителі Романенко Т.В., Горностаєва А.О., Кругленко С.В., Захарова С.В..

Аналізуючи результати перевірки техніки читання, можна зробити висновок, що в порівнянні з 2013/2014 навчальним роком кількість учнів, які читають без помилок, виконують вимоги щодо читання, правильно інтонують прочитане, вміють читати діалоги, правильно роблять логічні наголоси у реченні збільшилась на 4%, але і кількість учнів, які читають нижче за норму збільшилась на 3,46%.

З метою усунення вищезазначених недоліків, підвищення рівня правильного, виразного, осмисленого, швидкого читання результати перевірки техніки читання і причини низької техніки читання аналізувалися на травневому засіданні МО, був складений план заходів, спрямованих на підвищення інтересу учнів до читання, розвиток умінь сприймати художню літературу як витвір мистецтва, та включений до плану роботи МО на 2015/2016 навчальний рік.

Згідно з планом школи з метою успішного опанування програм з базових навчальних дисциплін, стимулювання творчого самовдосконалення дітей, виявлення та розвитку обдарованих дітей, активізації усіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями були проведені олімпіади з математики, української мови та природознавства. Всього в олімпіаді взяло участь 72 учні, що складає 86,7% від облікової чисельності учнів.

Переможці шкільних олімпіад брали участь в районних олімпіадах:

- з української мови: Рудік Дарина (4-А);

- з математики: Нестеренко Марія, Сивенко Єгор (4-В);

- з природознавства: Суханов Максим (4-А), Жемеренко Андрій (4-В).

Жемеренко Андрій (4-В) на районному етапі ХІІІ міської предметної олімпіади посів ІІ місце з природознавства . З метою підвищення результатів у районних олімпіадах це питання аналізувалось на засіданні ШМО, було визначено завдання МО для усунення виявлених недоліків з активізації усіх форм позакласної та позашкільної роботи з цих предметів з обдарованими дітьми.

В Міжнародній математичній грі «Кенгуру» взяли участь 75 учнів 2-4 класів. Відмінний та добрий результати показав 61 учень. У природознавчому конкурсі «Колосок» взяли участь 82 учні 2-4 класів. Дипломи «Золотий колосок» та «Срібний колосок» отримало 67 учнів. У конкурсі знавців української мови «Соняшник» взяло участь 46 учні 2-4 класів, 33 з них отримали дипломи І-ІІІ ступеня.

Учні 3-4 класів взяли участь у Малих Олімпійських іграх та посіли ІІ місце серед команд Дзержинського району (підготували вчителі фізичної культури - Краснов Г.А. та Татаренко К. О.).

Учні 3-В та 4-В класів (вчителі – Стоцька С.В., Романенко Т.В.) взяли участь у конкурсі під патронатом народного депутата України Валерія Писаренко «Мій Харків – моя Україна» та були нагороджені сертифікатами та квитками до дельфінарію та зоопарку.

Протягом вересня-листопада вчителі Карпович Н.В., Клименко О.В., Крамарчук С О. під керівництвом шкільного психолога Гармаш І. В. провели роботу з накопичення банку даних впроваджених діагностичних методик вивчення особистих рис учнів, їх пізнавальних інтересів, нахилів і можливостей, працюючи над темою «Особливості адаптація шестирічних першокласників до навчального процесу».

Протягом року вчителями велася робота з метою вдосконалення досвіду роботи, впровадження в навчально-виховному процесі нестандартних (інноваційних) методів та форм роботи. У зв’язку з цим було організовано уроки-взаємовідвідування та відкриті уроки, їх аналіз, оцінювання з метою одержання інформації і створення умов використання ефективних форм і методів навчання.

Свою  діяльність  вчителі  початкових  класів  спрямовують  на  пошук  наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,  методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне  -  на  реалізацію  принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.

Учні 1-4 класів брали участь у загальношкільних святах. Проводилася масова робота з учнями: екскурсії (до філармонії, Палацу спорту, театру «Мадригал», пожежної виставки, меморіального комплексу «Висота Конєва», хлібозаводу «Кулиничі», музею «Бджолярства», страусячої ферми), конкурси (конкурс на кращий плакат, газету до свят та предметних тижнів, конкурс «Новорічні прикраси, зроблені своїми руками»), свята ( «Першого дзвоника», Святого Миколая, Новорічне свято, 8 Березня, свято Перемоги, свято Букваря, свято «Вишиванки», свято першої оцінки, випускний бал 4-класників), тематичні тижні: «Осень-красуня», «Зимові розваги», «Всесвіт далекий і близький».

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління Кругленко С. В., Луценко О.Ю., Клименко О.В. нагороджено грамотами Управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.

За педагогічну майстерність та високий професіоналізм у підготовці переможців районного етапі ХІІІ міської предметної олімпіади випускників шкіл І ступеня «Путівка в науку» Романенко Т.В. нагороджено грамотою Управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.

Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.

  У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна розробка уроків, свят, екскурсій, планування) . Учителі не тільки вимогливі до себе, але й один до одного (аналіз відкритих заходів, уроків), адекватно реагують на критику.

        Аналіз  роботи  педагогів,  членів  методичного  об’єднання  дає  підставу  зробити  висновок,  що  завдання,  які  випливають  з  науково-методичної  проблеми  об’єднання,  в  основному  виконано.

     Завдання ШМОучителів початкових класів на 2015/ 2016 н.р.:


 1. Спрямувати  роботу  МО  на   оволодіння учнями ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно – соціальний та інтелектуальний розвиток; вдосконалення  методичної  культури  кожного  педагога,  використання  його  потенційних  творчих  можливостей,  інноваційної  діяльності.

 2. Поповнити «банк ідей» педагогічної творчості вчителів.

 3. Створити  «банк даних» обдарованих учнів.

 4. Забезпечити удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу через:

- впровадження інноваційних сучасних технологій;

-  урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання та виховання учнів з метою виявлення та розвитку творчо обдарованих учнів; розкриття творчих здібностей учнів початкових класів;

-  проведення уроків з використанням ІКТ (підвищення їхньої ролі в активізації пізнавальної діяльності школярів).


 1. Розвивати  в  учнів  самостійне  критичне  та  креативне  мислення,  навички  інтерактивного  оволодіння  знаннями.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   125


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка