Висновки та пропозиції, проблеми закладу, шляхи їх вирішенняСкачати 388.82 Kb.
Сторінка2/7
Дата конвертації30.05.2018
Розмір388.82 Kb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7
5. Висновки та пропозиції, проблеми закладу, шляхи їх вирішення.

1.Організація навчально-виховного процесу


Робота Куртівського навчально-виховного комплексу в 2015-2016 навчальному році була спрямована на виконання низки Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови»; Наказу Міністерства Освіти і Науки України «Про організацію виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі», концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, «Національної програми патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та укріплення моральних основ суспільства».

Куртівський навчально-виховний комплекс має всі необхідні нормативні документи, які регламентують навчально-виховний процес. Усі інструктивно-методичні документи вивчає керівництво та доводить їх до відома педагогічних працівників.

Виконуючи Закон України «Про загальну середню освіту» у мікрорайоні села Куртівка своєчасно проводився перепис дітей дошкільного віку. Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні, відвідують школу.

В 2015-2016 навчальному році у школі навчалося 60 учнів та виховувалося 15 дітей в дошкільній групі закладу. У 2016 році було випущено 4 випускника 9 класу.

У 2015-2016 навчальному році у закладі працювало 15 вчителів та 1 вихователь дошкільної групи. З них – 14 із вищою освітою, 2 – із середньою спеціальною. 5 вчителів мають І кваліфікаційну категорію, 2 учителя – ІІ категорію, 6 – спеціалісти. Вчитель фізичної культури має звання старший учитель. 3 вчителя працюють за сумісництвом: 2 мають І кваліфікаційну категорію, 1 – ІІ категорію.

Адміністрація школи разом з педагогічним колективом проводить систематичну роботу по підвищенню свого професійного рівня. У 2015 –2016 навчальному році план курсової перепідготовки педагогічних працівників було виконано стовідсотково.

Атестація педагогічних працівників у закладі проводиться згідно Закону України «Про освіту». Робота адміністрації по атестації педагогічних кадрів здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності вчителя шляхом проведення контрольних робіт, тестувань, відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу навчального та виховного процесу з урахуванням думки батьків та дітей.

У міжкурсовий період вчителі займаються самоосвітою: на методичних об’єднаннях, педагогічних читаннях, під час районних семінарів. Педагогічний колектив постійно працює з методичними та дидактичними матеріалами, новинками літератури, активно використовує у своїй роботі інтернет - ресурси.

В 2015-2016 н. р. структура методичної роботи включала: педагогічну раду, методичну раду, групу науково-педагогічної інформації, шкільне об'єднання класних керівників 5-9 класів, динамічні групи вчителів початкових класів та вчителів гуманітарного, природничо-математичного, естетичного циклу, наставництво, індивідуальні та групові консультації, епізодичні заходи: консультації районних спеціалістів – логопеда, психолога, тиждень педагогічної творчості, тиждень молодого вчителя, предметні тижні, інформаційні дні, педагогічна виставка тощо.

Педколектив школи працював над проблемою «Від інноваційних технологій освіти, через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».

Розробки вчителів з проблеми школи демонструвалися на шкільній виставці методичних ідей.

Динамічна група вчителів початкових класів (керівник Куракова О. Л.) працювала над темою «Розвиток ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій». Теоретичні питання органічно поєднувалися з практичними завданнями, відвідуванням уроків. Велика увага приділялась вчителями підготовці учнів 4 класу до ДПА.

Проведені інструктивно-методичні наради із запланованих питань.

Вивчався стан викладання предметів: українська мова, іноземна мова, географія, фізична культура, образотворче мистецтво.

Робота над темою сприяла розвитку педагогічної майстерності вчителів, проявом інноваційної активності було використання педагогами (Кураковою О. Л.) елементів сигнально-накопичувальної системи, створення ігрових ситуацій (Мардашова І. І.). Відкриті уроки показали, що такі види завдань стимулюють емоційні почуття учнів, удосконалюють їх навчальні можливості. Вчителі тісно співпрацювали з вихователем дошкільної групи.

У цьому році в школі працювали 3 молодих спеціаліста. Наставниками молодих вчителів були призначені:

Логвіна Н. В. – наставник учителя математики Кабацької Т.О.,

Литвинова В. В. – наставник вчителя 3-го класу Тимошенко Е.В.,

Куракова О. Л. – наставник учителя української мови та літератури Боярової А.О.

Молодим спеціалістам була надана допомога в складанні календарних планів, планів виховної роботи, оформленні класних журналів. Через взаємовідвідування відкритих уроків молоді педагоги знайшли відповіді на хвилюючі їх питання. Корисну інформацію отримували молоді вчителі на заняттях районної школи молодого вчителя. На замовлення вчителів проводилися тематичні та групові консультації, які проводила адміністрація, вчителі школи, районні спеціалісти.

Велика увага приділялася індивідуальній методичній роботі і, в першу чергу, самоосвіті.

На початку року адміністрація школи провела співбесіди з вчителями по плануванню самоосвітньої роботи, в ході якої були з’ясовані: • проблема, над якою працює вчитель;

 • зв’язок цієї теми з курсовою перепідготовкою;

 • знайомство з фаховими періодичними виданнями і методичною літературою;

 • обмін досвідом з колегами, вивчення передового педагогічного досвіду.

На засіданні методичної ради слухалося питання про самоосвітню діяльність вчителя фізичної культури Наливайко Л. П. (вчитель фізичної культури) на тему «Прийоми здоров’язберігаючих технологій на уроках в 1-9 класах».

Підвищенню професійного та методичного рівня педагогів сприяла курсова перепідготовка¸ яку пройшли Гуторова В.В., Д'яченко Л.А., Литвинова В.В.

Проведена системна робота з педкадрами сприяла росту педагогічної майстерності (підвищення кваліфікаційної категорії): Гуторова В.В.. – І категорія, Д'яченко Л.А.– ІІ категорія, Соболекова О.М. підтвердила І кваліфікаційну категорію.

Результативною була участь вчителів в районному конкурсі «Учитель року». Вчитель фізичної культури зайняла I місце.

Елементом прояву інноваційної активності є використання педагогами комп’ютерних технологій та різноманітної інформації, представленої в мережі Інтернет і на СД дисках. В своїй роботі вчителі використовують педагогічні програмні засоби (ППЗ). На компакт-дисках подається матеріал з англійської мови (іноземні слова з перекладом, звучання слів іноземною і рідною мовою). У розпорядженні вчителів є комп’ютерні уроки художньої культури, мультимедійний матеріал з історії, додатковий матеріал для рефератів з біології, віртуальна хімічна лабораторія, тощо.

Проведені тематичні тижні, які сприяли розвитку творчості учнів, поглибленню знань з предметів:. • Олімпійський тиждень . Вересень 2015 р. Наливайко Л. П.;

 • тиждень української писемності. Листопад 2015 р. Куракова О. Л., Боярова А.О.;

 • тиждень правових знань. Грудень, квітень 2016 р. Гуторова В. В., Гріцаєнко А.С.;

 • тиждень дитячої творчості. Січень 2016 р. Гріцаєнко А.С., Муратова О.А.;

 • тиждень охорони навколишнього середовища. Квітень 2016 р. Логвіна Н. В., Литвинова В. В., Куракова О. Л.;

 • тиждень профорієнтації. Травень 2016 р. Класний керівник 9 класу.

За результатами навчального року на відмінно закінчили навчання 3 учня: Мостова Г. (5 кл.), Подліпська С. (3 кл.), Чекіріс А. (3 кл.), які були нагороджені матеріальною премією ( по 150 грн.) від Кіндратівської сільської ради.

З 01.06.2016 р. розпочав свою роботу мовний табір з вивченням англійської мови для дітей, який діяв за окремим графіком по 13.06.2016 р. для учнів 5-7 класів. Відповідальна Соболекова О.М.

Методичні заходи, які планувалося провести в 2015 – 2016 н. р. виконано майже повністю. Не вдалося розвинути роботу в напрямку науково-дослідницької роботи учнів (МАН).

У 2015-2016 н. р. адміністрація та педагогічний колектив співпрацювали з Дружківським машинобудівним технікумом, Дружківським житловокомунальним коледжем, Краматорським межрегіональним вищим професійно-будівельним училищем № 28, Краматорським машинобудівним коледжем, Костянтинівським індустріальним та сільськогосподарським технікумом.

Організація навчально - виховного процесу адміністрації НВК у 2015 – 2016 н. р. оцінюється на задовільному рівні.

Проблеми в організації навчально-виховного процесу: 1. Відсутність вчителів вищої кваліфікаційної категорії, педагогічних звань.

 2. Низька організація науково-методичної дослідницької роботи, мала кількість публікацій.

Шляхи вирішення проблем: 1. Активізувати роботу щодо проходження педагогами курсової перепідготовки та атестації.

 2. Проаналізувати досвід роботи вчителів з метою з’ясування науково-методичного потенціалу.

Робота адміністрації щодо зміцнення та збереження

матеріально-технічної бази закладу

у 2015-2016 н. р.

Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу відповідає вимогам навчальних закладів. Будівля школи була введена в експлуатацію у 1973 році. Школа має двоповерховий корпус з кабінетами, спортзал площею 162 кв.м. В 2007 році школа була реорганізована у навчально-виховний комплекс. У будівлі закладу знаходиться музей, бібліотека та ФАП. Площа пришкільної ділянки становить 0,1 га.

Санітарний стан будівлі закладу задовільний, спортивного залу – незадовільний (потребує капітального ремонту). Стан пришкільної території відповідає державним санітарним нормам. Дах, система опалення та водопостачання у відповідному стані. Будівля та водогони щорічно обстежуються та ремонтуються.

Адміністрація закладу створює умови для забезпечення техніки безпеки й охорони праці. Заклад забезпечений протипожежним інвентарем, створені безпечні умови для праці та навчання у шкільних кабінетах, на спортивній площадці. Всі співробітники регулярно проходять інструктаж з техніки безпеки. Нещасних випадків на робочих місцях із співробітниками, пов’язаних з порушенням техніки безпеки в закладі не було.

Навчальні кабінети недостатньо забезпечені меблями. Кабінети фізики, хімії та біології недостатньо забезпечені демонстративним обладнанням для виконання лабораторних та практичних робіт за програмою.

В 2009 році було обладнано комп’ютерний клас технікою на 5 робочих місць. Матеріально-технічна база комп’ютерного класу застаріла та потребує заміни: системні блоки 2008 року випуску, принтер 2009 р. в.

З 01.01.2011 р. Куртівський НВК знаходиться на балансі Костянтинівського районного відділу освіти, тому фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладу базується на районному бюджеті та спонсорській допомозі.

За рахунок районного відділу освіти в червні 2016 р. було відремонтовано дах спортивного залу (на суму 46 577 грн.), дах та верхній шар стін котельної (на суму 76 002 грн.). Придбано в червні 2016 р. новий водогрійний бак вартістю 4 110 грн.

За рахунок спонсорів придбано фарбу (на 550 грн.) на косметичний ремонт коридорів школи.

За рахунок батьків було проведено косметичні ремонти в класах та дошкільній групі на суму 5 500 грн.

Заходи щодо збереження та укріплення матеріально-технічної бази закладу оцінюються на задовільному рівні.

Проблеми закладу:


 1. Відсутність достатнього матеріального забезпечення на придбання достатньої кількості нових меблів, ремонт та обслуговування технічної бази закладу.

Шляхи вирішення проблем:

 1. Продовжувати роботу щодо укріплення та розвитку навчально-матеріальної бази із залученням організацій, спонсорів, вчителів, батьків, учнів.

 1. Каталог: Files -> downloads
  downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
  downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
  downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
  downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
  downloads -> Уроках «Художньої культури»
  downloads -> «Україна і Африка»
  downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
  downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
  downloads -> Різноманітність тварин у природі


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка