Звіт спеціальної школи-інтернату І ступеня №25 за 2016/2017 навчальний рік інформаційна довідка школа-інтернат №25 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Мова навчання українськаСторінка1/2
Дата конвертації07.03.2018
Розмір0.56 Mb.
ТипЗвіт
  1   2

Звіт спеціальної школи-інтернату І ступеня №25

за 2016/2017 навчальний рік


ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Школа-інтернат № 25 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Мова навчання – українська.

На початок 2016-2017 навчального року в школі навчалося 110 учнів, було укомплектовано 9 класів. Середня наповнюваність учнів у класах 11 учнів.п/п


Клас

Кількість учнів

Із загальної кількості учнів

Випускники 4-класів

З них продовжують навчання за програмоюНа початок 2016-2017 н.р.

На кінець 2016-2017 н.р.

Діти-сироти та діти по-збавлені батьк. піклування

Діти-інваліди

Діти постраждалі в наслі-док аварії на ЧАЕС

Діти з багатодітних сімей

Діти з малозабезпечених сімей

Діти - напівсироти

Кількість випускників

ЗНЗ (в т.ч. інклюзія та інд.навч.)

Для дітей з ЗПР

Для дітей з вадами у розу-

мовому розвиткуДля дітей із тяжкими порушеннями мовлення

1.

Підгот.-А кл

16

16

-

2

1

1

-

-

-

-

-

-
2.

1-А клас

14

12

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-
3.

1-Б клас

14

13

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-
4.

2-А клас

12

12

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-
5.

2-Б клас

12

12

-

3

1

2

2

-

-

-

-

-
6.

3-А клас

12

12

2

1

2

3

-

-

-

-

-

-
7.

3-Б клас

10

10

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-
8.

4-А клас

11

11

1

1

-

2

-

-

11

6

2

3
9.

4-Б клас

9

8

2

1

-

2

1

1

7

4

-

2

1

Всього

9

110

106

7

16

6

11

3

2

18

10

2

5


1

На кінець 2016-2017 навчального року в школі навчалося 106 учнів, укомплектовано 9 класів. Середня наповнюваність у класах складала 11 учнів.

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ
п/п


Класи

Відпочинок у приміській зоні

Відпочинок на морі

Оздоровлення в таборах, санаторіях

Оздоровлення протягом

2016-2017 н.р.Приміт-ка

Червень

Липень

Серпень

Червень

Липень

Серпень

Червень

Липень

Серпень

1.

Підгот.-А

7

7

5

--

1

1

--

--

--

1
2.

1-А

3

3

2

1

1

2

1

--

--

1
3.

1-Б

3

3

6

1

3

--

1

3

1

1
4.

2-А

6

8

8

--

2

--

1

--

--

3
5.

2-Б

7

6

4

--

--

2

1

--

--

4
7.

3-А

4

3

5

--

--

--

1

1

--

--
7.

3-Б

4

4

5

2

1

--

--

1

--

1
8.

4-А

1

3

1

1

1

1

2

--

--

--
9.

4-Б

2

2

2

--

2

--

1

--

--

--
Всього:

9

37

39

38

5

11

6

8

5

1

11
АНАЛІЗ РОБОТИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ,

СТВОРЕНЮ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО ТА

ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ УЧНІВ І ПРАЦІВНИКІВ.
1. Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із найважливіших у роботі навчального закладу.

Відповідно до ст. 51 «Про освіту», ст. 23 (I) Закону України «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів у навчальному закладі забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів і вихованців.

В школі дана робота проводилась за наступними напрямками:


 • створення безпечних умов праці та навчання;

 • документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;

 • профілактика нещасних випадків;

 • робота з учнями в позаурочний час (виховна робота);

 • організація спільної роботи з представниками районних управлінь: охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді, соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій, районним відділом поліції;

 • інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

 • робота з батьківською громадськістю;

 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

З метою створення безпечних умов для навчання та відпочинку дітей перед початком навчального року комісією, до складу якої входили представники районної виконавчої влади, районного відділу освіти, пожежного нагляду, енергонагляду, районного профспілкового комітету було перевірено готовність до 2016 – 2017 навчального року, про що складено відповідну документацію з дозволами всіх служб на початок роботи навчального закладу. Оформлені акти - дозволи на проведення навчальних занять в кабінетах та приміщеннях підвищеної небезпеки та акти перевірки на надійність спортивного та ігрового обладнання.

Районним управлінням освіти та адміністрацією навчального закладу ведеться робота щодо поліпшення умов праці та навчання. Проводяться поточні ремонти навчальних кабінетів і класних кімнат, спортивного майданчику і місць загального користування.

У школі проводиться систематичний контроль за умовами навчально-виховного процесу з охорони праці, безпеки життєдіяльності: здійснюється перевірка інженерно-технічних комунікацій, устаткування, електромережі та електрообладнання. Здійснюється оперативно-громадський контроль за дотриманням всіма службами, посадовими особами, працівниками трудового законодавства, стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці. Результати перевірок доводяться до відома керівника закладу, обговорюються на виробничих нарадах, розробляються заходи щодо усунення недоліків.

Усі навчальні класи забезпечені меблями відповідно до ДСанПіНу 5.5.2.008-01. Парти промарковані, основна кількість учнів забезпечена шкільними меблями у відповідності до ростової групи. Класні кімнати відповідають своєму функціональному призначенню за площею, лінійними розмірами, обладнанням, шкільними меблями. Проте треба зазначити, що матеріально-технічна база в кабінетах інформатики та ручної праці не оновлюється.

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» у школі проводяться інструктажі з пожежної безпеки для працівників та учнів, про що ведеться відповідна документація. Протипожежне обладнання, евакуаційні шляхи та виходи відповідають нормативним вимогам пожежної безпеки. Шкільні приміщення підвищеної небезпеки забезпечені інструкціями з пожежної безпеки та первинними засобами пожежогасіння. Приведено у відповідність вимогам діючих нормативів горища та підвальні приміщення навчального закладу. Але в роботі з пожежної безпеки є недоліки. В зв'язку з недостатнім фінансуванням у школі не проведено обробку дерев'яних конструкцій горищ вогнезахисною сумішшю. Стурбованість викликають застарілі електросистеми, які не завжди витримують навантаження.

Пріоритетними напрямками роботи навчального закладу у 2016-2017 н.р. було збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у школярів свідомої мотивації до збереження здоров’я та життя, дбайливого ставлення до оточуючих. У школі протягом року проводились відповідні заходи щодо запобігання дитячого травматизму, застосовувались різні форми та методи роботи, серед яких: лекції, конференції, бесіди, зустрічі з працівниками районного відділу поліції. В позаурочний час з метою формування навичок безпечної поведінки та пропаганди здорового способу життя для учнів (вихованців) організовувались вікторини, конкурси, екскурсії. Навчальний заклад у своїй роботі користується як класичними, так і сучасними формами та методами роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з єдиною метою: • вироблення навичок здорового способу життя;

 • вироблення власної позиції учня та вихованця щодо бажання бути здоровою людиною сьогодні та в майбутньому.

У школі проведено різноманітні заходи для дітей різних вікових категорій на знання правил дорожнього руху, безпечної поведінки, особистої безпеки, профілактики невиробничого травматизму.

З метою популяризації серед дітей здорового і безпечного способу життя, здобуття практичних навичок і умінь щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях та проведення рятувальних робіт за допомогою найпростішого спорядження у школі чотири рази на рік відпрацьовується план евакуації на випадок пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Поновлено матеріали інформаційних куточків з Правил пожежної безпеки та Правил дорожнього руху.

В рамках Тижня знань безпеки життєдіяльності для педагогів школи проведено лекції на теми: «Надзвичайні ситуації та їх можливі наслідки», «Гасіння пожежі та евакуація дітей». Для учнів проведені такі заходи:


 1. Правила поведінки в зимовий період: «Обережно, ожеледиця!», «Небезпечні бурульки».

«Профілактика інфекційних захворювань», «Обережно, грип». «Новий рік. Святкуємо без

пригод», «Обережно, петарди!».

2. Проведення виховної години: «Твоя безпека залежить від твоєї поведінки».

3. Проведення вікторини для учнів «Безпечна поведінка на канікулах» або «Правила безпеки в повсякденному житті».

4. Перегляд та обговорення відеоматеріалів, відеофільмів про надзвичайні ситуації та правила поведінки під час їх виникнення.

На виконання ст. 20 Закону України «Про дорожній рух», з метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки руху неповнолітніх у вересні 2016 року проводився Всеукраїнський рейд «Увага! Діти - на дорозі».

В рамках цього рейду в школі організовано та проведено різноманітні заходи: уроки-презентації з правил дорожнього руху, конкурс малюнків, конкурс знавців правил дорожнього руху, вікторини. Організовано проведення бесід з учнями про дотримання вимог Правил дорожнього руху під час керування велосипедами та мопедами на загальношкільній лінійці. Проведено тематичні конкурси і вікторини з правил дорожнього руху, практичні заняття «Ми – пішоходи», бесіди «Дорожні знаки - азбука для водіїв і пішоходів», рольові ігри «Випробування на дорогах», перегляд мультиплікаційних фільмів.

Поряд з цим у школі проводилась робота з батьками: - батьківські збори з тематики запобігання невиробничого травматизму серед дітей «Безпека в побуті для дітей та дорослих», консультації для батьків «Дитина та вулиця». На інформаційних стендах для батьків розміщено пам'ятки щодо попередження дитячого травматизму серед учнів та вихованців.

Але, незважаючи на таку велику профілактичну роботу, у грудні 2016 року учениця 3-Б класу Логунова Олександра отримала незначну травму під навчально-виховного процесу з власної необережності. Усі необхідні документи були підготовлені та надані до управління освіти.

Основними причинами нещасних випадків з дітьми у побуті залишаються: власна необережність та необачність потерпілих, стан їх здоров’я, низька нервово психологічна стійкість дітей, безвідповідальне й неуважне ставлення батьків та дорослих до особистої безпеки і безпеки дітей, порушення або незнання Правил дорожнього руху.

Травм серед працівників на виробництві не було.

ІІ. Медичне обслуговування учнів та працівників школи було організовано згідно Закону України №4004-ХП від 24.09.1994 р. 3 ст. 26-27 та наказу МОЗ України№280 від 23.07.2002 р.

На 1 вересня 2016 – 2017 н.р. всі учні школи пройшли обов’язковий медичний огляд за місцем проживання, про що свідчать довідки, які занесені у форму №26.

В довідках визначена група здоров’я та група до занять по фізкультурі.

Розподіл учнів по медичним групам виглядає так: кількість учнів – 110, група здоров’я : основна – 51, підготовча – 45, спеціальна – 9, звільнені – 5. Проводився медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

З 12.05.2016 р. проведено "Д" огляд учнів спеціалістами "ЦПМСД" №2 Оболонського району. Оглянуто 79 учнів.

На "Д" обліку знаходяться наступні діти:

всього - 110 учнів

кардіолог - 15

хірург-ортопед - 51

лор – 26


невропатолог – 20

окуліст – 25

психіатр – 107

ендокринолог – 15

гастроентеролог – 12

фтизіатр – 6

Вперше поставлено на "Д" облік (дані в диспансерному журналі)

ендокринолог – 6

фтизіатр – 2

хірург – 1

окуліст – 5

кардіолог – 3

педіатр – 1

лор – 4


ортопед – 8

невропатолог – 1

психіатр – 20
В школі навчається 18 дітей інвалідів з них:


 1. - Злоякісне новоутворення (в стадії ремісії)

1 – ротрезія стравоходу

1 – вроджений порок серця (прооперований)

15 – психічні розлади

Складений календар профілактичних щеплень для учнів школи. Профілактичні щеплення проводились в поліклініках за місцем проживання за направленням.

Протягом року зроблені щеплення :

проба Манту – 54

ОПВ – 2

КПК – 3


ВП – 5

АДС м – 12

АДС – 2

АДП – 3


Адам – 9

геп. В – 3

БЦЖ – 1

Проводила бесіда з батьками з приводу профілактичних щеплень.Дієтичне харчування потребував і отримував 1 учень. Протягом року створювались умови для раціонального харчування дітей та збереження здоров’я учнів. Організація харчування учнів школи регламентувалась постановою Кабінету міністрів України №1559, іншими законодавчими документами.

Харчування здійснювалось за натуральними нормами та з урахуванням віку. Забезпечувалося п’ятиразове харчування.

Працювала бракеражна комісія, щомісячно перевірялась робота харчоблоку, якість завезених продуктів, дотримання рецептури приготування страв, вихід порцій.

Лабораторією Оболонської СЕС проводилось обстеження учнів та співробітників. Зроблено аналіз кала та я/глистів та шкребок на ентеробіоз.

- Кал на я /глистів – 83 учні;

- ентеробіоз – 81 учень;

- ентеробіоз – 46 співробітників.

Також лабораторією брались змиви з робочих поверхонь на харчоблоці, в спальних кімнатах на наявність яєць глистів.

За 2016-2017 навчальний рік здійснювалась належна робота щодо попередження нещасних випадків, створювались безпечні умови навчання. Але 15 грудня 2017 року стався нещасний випадок з ученицею 3 – Б класу Логуновою Олександрою.

Проводились бесіди з батьками та дітьми на теми:

- особиста гігієна школяра;

- режим харчування;

- профщеплення;

- педикульоз та його профілактика;

- гігієна дівчаток;

- харчові отруєння, профілактика;

- як вберегти себе від травм.

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМІСІЇ

(Голова: Слободянюк А.В., заступник директора з НВР)
Наказом по спеціальній школі-інтернаті №25 І ступеню № від 28.08.2016 року було затверджено новий склад шкільної психолого-педагогічної комісії на 2016-2017 навчальний рік.

До персонального складу шкільної психолого-педагогічної комісії увійшли:
№ п/п

ПІБ

Освіта

Посада, кваліфікаційна категорія, звання

Посада в ШППК

1.

Слободянюк Анна Вікторівна

Вища, викладач корекційної педагогіки, практичний психолог

Заступник директора з НВР

Голова ШППК

2.

Щербина Юлія Сергіївна

Вища,

вчитель-дефектолог, вчитель-логопедВчитель-логопед

Секретар ШППК

3.

Кучеренко Людмила Григорівна

Вища,

вчитель-дефектолог, вчитель початкових класівВчитель початкових класів


Член ШППК

4.

Коломієць

Ольга ІванівнаВища,

вчитель-дефектолог, вчитель-логопедВчитель-логопед

Член ШППК

5.

Шестидесятна Інна Олександрівна

Вища,

викладач корекційної педагогіки, практичний психологПрактичний психолог

Член ШППК

6.

Хірс

Євгенія МиколаївнаСередня спеціальна (медична)

Медсестра.

Член ШППК (при потребі)

Основним завданням шкільної психолого-педагогічної комісії було діагностико-психологічне обстеження учнів підготовчих-четвертих класів, визначення рівня пізнавальних можливостей та надання рекомендацій щодо корекції вад розвитку, консультативна допомога всім учасниками навчально-виховного процесу, тощо.

У своїй діяльності шкільна психолого-педагогічна комісія керувалась Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, «Положенням про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.1996 № 278, «Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 №852, Статутом школи-інтернату №25, тісно співпрацювала з педагогічним колективом школи.

Шкільна психолого-педагогічна комісія підпорядкована директору навчально-виховного закладу та підзвітна районній та міській психолого-медико-педагогічним консультаціям.

Робота шкільної психолого-педагогічної комісії проводилася відповідно річного плану шкільної ППК на 2016/2017 н.р., що включав такі пункти:


 • Виявлення особливостей індивідуального розвитку учнів школи-інтернату.

 • Визначення адекватних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації.

 • Обговорення рівня психічного розвитку учнів, шкільних знань і пізнавальних можливостей початкових класів на початок навчального року.

 • Перегляд в кінці навчального року контингенту учнів початкових класів з метою визначення відповідності навчання їх у тому чи іншому класі певного типу школи.

 • Детальне вивчення учнів, які не засвоюють програму спеціальної школи.

 • В кінці кожної чверті здійснювати аналіз успіхів у навчанні учнів та їх поведінки.

 • Підготовка матеріалів на розгляд педагогічної ради на учнів, які мають навчатися за індивідуальною програмою.

 • Попереднє ознайомлення з характеристиками пізнавальної діяльності учнів, зошитами, знаннями з певних предметів, відвідування уроків.

 • Надання консультативної допомоги батькам, педагогам з питань виховання, корекції і лікування дітей з відхиленням у розвитку, порушеннями поведінки.

 • Проведення конференцій з питань розгляду складних випадків діагностики, планування корекційної роботи вироблення єдиних вимог до дитини з боку педагогічного колективу і сім'ї.

На першому засіданні ШППК було сплановано роботу на 2016-2017 н.р. у відповідності до вимог інструктивно-методичних рекомендацій: був складений план засідань і графік роботи комісії. Учні, які обстежені членами комісії, фіксувалися у журналі «Обліку дітей, обстежених ШППК». Результати обстежень записувались у книгу протоколів.

Під час обстеження учнів комісія користувалася дидактичними матеріалами для вивчення особливостей пізнавальної сфери школяра з урахуванням його віку.

Відповідно до плану роботи були проведені наступні заходи:

- обстеження пізнавальних можливостей учнів підготовчих класів, рівень їх готовності до навчання - 17 осіб;

(І половина вересня 2016 р.

вчителі-логопеди; вчителі початкових класів; класоводи)

- обстеження пізнавальних можливостей учнів та виявлення рівня знань з метою визначення класу для навчання (діти, що направлені з рекомендацією "клас згідно рівня знань") – 2 особи;

(протягом навчального року)

- обстеження пізнавальних можливостей та вивчення рівня знань учнів, що направлені на вивчення та надання рекомендацій щодо подальшого навчання – 3 особи;

(вересень 2016 р., квітень 2017 р.

вчителі-логопеди, вчителі-класоводи)

- обстеження пізнавальних можливостей та вивчення рівня знань і готовності до навчання у середній школі учнів четвертих класів; надання рекомендації щодо подальшого навчання – 19 осіб;

(квітень – травень 2017 р.

члени комісії, вчителі-логопеди, вчителі-класоводи)

- обстеження пізнавальних можливостей, вивчення темпу роботи та працездатності, спостереження за пізнавальними процесами та поведінкою учнів, що навчалися за індивідуальною формою навчання – 4 особи.

(протягом навчального року;

члени комісії, вчителі-логопеди,

вчителі, що працюють з даною категорією дітей)

За участю членів ШППК у грудні 2016 року та у травні 2017 року був проведений моніторинг навчальних досягнень учнів 3-4 класів, результати якого були обговорені на засіданні МО вчителів початкових класів та сплановані шляхи підвищення результативності НВП.

В травні місяці 2017 року членами ШППК були підготовлені всі необхідні матеріали (характеристики, витяги із протоколів ШППК, списки, результати медичних обстежень вузькими спеціалістами, тощо) для засідання ПМПК міста Києва, яке мало на меті обстеження пізнавальної сфери, визначення рівня засвоєння програмового матеріалу учнями, які були направлені на вивчення, та учнями четвертих класів, надання рекомендацій щодо програми, форми та місця подальшого навчання.

Також протягом 2016-2017 навчального року членами ШППК постійно надавалася консультативна допомога батькам з питань корекції загального розвитку, вад мовлення. Особлива увага приділялась дітям, які мають синдром аутизму, гіперактивності. Проведено з батьками учнів школи-інтернату систему заходів з метою здійснення корекційно-відновлювальної роботи з сім`ями:

Проведено лекторій «Адаптація дітей до нових умов навчання та виховання».

Надання консультацій про заохочування та співпрацю батьків в навчальній діяльності дітей.

Надано консультації батькам дітей, які навчаються за індивідуальною формою.

До роботи ШППК по мірі потреби залучались інші педпрацівники нашого навчального закладу.

У 2016-2017 н.р. було проведено педагогічну конференцію на тему: "Психологічна адаптація учнів з особливими освітніми потребами" та тренінг на тему: "Допомога педпрацівникам у роботі з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, щодо їх соціалізації".

Протягом навчального року члени ШППК постійно дбали про оновлення та поповнення дидактичного матеріалу для обстеження пізнавальних можливостей учнів, методичними посібниками для педагогічних працівників та пізнавальною літературою для батьків.

На засіданні педагогічної ради заслуховувався звіт роботи ШППК та робота визнана задовільною.

АНАЛІЗ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ШКОЛИ

(Коломієць О.І., Коломієць О.Г., Щербина Ю.С., Слободянюк А.В.)


Протягом 2016-2017 н.р заняття з розвитку зв’язного мовлення проводили вчителі-логопеди: Коломієць О.І. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист; Коломієць О.Г. - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист; Щербина Ю.С. - спеціаліст та Слободянюк А.В.- спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії. Збільшення кількості спеціалістів по роботі з подолання мовленнєвих порушень учнів пояснюється тим, що порівняно з попередній роком збільшилась кількість учнів-логопатів та щорічно ускладняються порушення мовлення у дітей із затримкою психічного розвитку.

Впродовж 2016-2017 навчального року діти, які мали мовленнєві порушення, були охоплені корекційною логопедичною роботою. Загальна кількість дітей-логопатів складає 97 осіб.

У вересні 2016 року було проведено комплексне логопедичне вивчення всіх сторін мовлення дітей-логопатів. Діти були поділені на підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку.

На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної моторики.

Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання. Навчальний рік розподілявся на 2 періоди. У кінці кожного періоду проводився аналіз корекційної роботи з дітьми, результати якого заслуховувався на педагогічних радах.

Впродовж року проводилися індивідуальні та групові заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, з розвитку фонематичних процесів, з розвитку аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексико – граматичної та синтаксичної сторони мовлення. Заняття мали чітку комунікативну направленість. Елементи мовної системи, які засвоювали діти, включалися безпосередньо в спілкування.

Важливо було навчити дітей застосовувати мовленнєві вміння в нових ситуаціях, творчо використовувати отримані навички в різних видах діяльності.

Також на заняттях з розвитку зв’язного мовлення паралельно з традиційними методиками вчителями-логопедами широко використовувались комплекси "Живий звук", що сприяло кращому засвоєнню матеріалу, розвитку фонематичних процесів, процесів аналізу і синтезу тощо.

Для проведення корекційної роботи логопедичні кабінети в достатній мірі устатковані навчально-дидактичним матеріалом, індивідуальними допоміжними засобами (дзеркала, зонди).

Для закріплення знань та навичок, отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відіграє тісний зв'язок і взаєморозуміння між логопедом та педагогами. З цією метою велися зошити взаємозв'язку між логопедами вчителями та вихователями, в якому записувалися завдання для закріплення вивченого матеріалу.

На кожну дитину було заведено зошит для домашніх завдань, в якому записувалися вправи та завдання. Це дало змогу співпрацювати з батьками дітей-логопатів та здійснювати контроль за виконанням домашнього завдання.

Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальне консультування, надавалися рекомендації та поради. Вчителі-логопеди проводили загальні консультації на батьківських зборах, підгрупові та індивідуальні за запитом батьків.

Постійно ведеться просвітницька робота серед педагогів. Підготовлені та проведені консультації: «Чому важливо розвивати психічні процеси», «Фонематичний слух – основа правильного мовлення», «Про порядок написання педагогічної характеристики на дітей, які мають пройти психолого-педагогічне вивчення фахівцями Київською міською медико-психолого-педагогічною консультацією», «Основні напрямки корекційно – розвиваючої роботи з дітьми із діагнозом ЗНМ, ІІІ рівень».

В нижченаведеній таблиці результати обстеження мовлення учнів підготовчих-4-их класів на початок та кінець навчального року.
Класи


Загальна кількість учнів

Кількість дітей - логопатів

Мовленнєві порушення

Без змінВипущено з покращенням

Виправлено
Дислалія

Складна дислалія

Заїкуватість

Дизартрія

Ринолалія

Ехолалія

Алалія

ЗНМ

ФФНМ


підг.-А клас

16

16

9

6

--

1

-

2

-

15

1

6

10

-

1-А клас

12

12

3

5

1

2

-

1

-

11

2

2

10

-

1-Б

клас


13

13

3

6

1

2

-

--

1

12

1

2

11

-

2-А клас

12

12

3

4

-

1

-

1

-

8

4

1

11

-

2-Б

клас


12

12

5

3

-

-

-

-

-

7

5

1

11

-

3-А клас

12

11

4

4

-

2

-

-

-

7

4

1

10

1

3-Б клас

10

9

5

1

-

-

-

-

-

2

4

-

8

1

4-А

клас


11

6

1

2

-

-

-

-

-

2

4

-

4

2

4-Б клас

8

6

4

1

1

1

-

-

-

1

5

-

4

2

Всього

106

97

37

33

3

9

-

4

1

66

29

13

79

6

Таким чином, як засвідчують дані таблиці із загальної кількості дітей-логопатів - 97 учнів:

виправлено вади – 6 учнів – 6%;

випущено з позитивними змінами – 79 учнів – 81%;

без змін – 13 учнів – 13 %.

Аналізуючи річний план роботи вчителів-логопедів та його виконання, конспекти занять, результати роботи, а також відвідуючи заняття та спілкуючись з дітьми та батьками, роботу вчителів-логопедів протягом 2016-2017 н.р. можна визнати задовільною та врахувати недоліки при плануванні роботи на 2017-2018 н.р.

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ
Виховна робота в спеціальній школі-інтернаті І ступеня №25 Оболонського району м. Києва в 2016-2017 н.р. була направлена на реалізацію Закону України про освіту, наказів та розпоряджень МОН України, органів освіти на місцях щодо навчання та виховання підростаючого покоління на національній основі, приділяючи основну увагу розвитку та усуненню недоліків фізичного та розумового розвитку дітей з особливими освітніми потребами, підготовку до продовження навчання за програмою ЗНЗ в майбутньому. Велика робота була проведена педагогічним колективом по укомплектуванню закладу дитячим контингентом, згуртуванню дитячого колективу з урахуванням особливостей розумового і фізичного розвитку, побажань батьків, виходячи з можливостей та завдань дитячого навчально-виховного закладу інтенсивної педагогічної корекції. Удосконалювалось і оформлення рекреації приміщення навчального корпуса, зокрема - ІІ-й поверх збагатився стендом «Україна на шляху від Незалежності до Свободи», а на І-ому поверсі згаданого корпусу розмістилась карта «Україна - єдина країна» виконана в техніці «квілінг» тощо.

Виховна робота в закладі інтенсивної педагогічної корекції має, окрім, загальноприйнятих напрямків та завдань, спеціальні завдання: • корекція, розвиток, збагачення знань, умінь, навичок, всебічний розвиток особистості.

Зміцнення навчально-матеріальної бази, підготовка навчальних і побутових приміщень до початку навчального року, сприяли удосконаленню навчально-виховного процесу.

Кадрове забезпечення організаторів виховної діяльності в школі-інтернаті в цілому забезпечує потреби дитячої установи, але бажає бути кращим, зокрема:
Посада

На ставку

На 0,5 ставки

Освіта

Категорія

Стаж роботи на даній посаді

Всього

Заступник директора з ВР

1

-----

Вища

Вища

12

1

Педагог-організатор

1

-----

Вища

Спеціаліст

1

1

Психолог

1

-----

Вища

Спеціаліст ІІ категорії

3

1

Соціальний педагог

1

-----

Вища

Спеціаліст

---

1

Протягом навчального року в школі-інтернаті працювали 24 вчителі та вихователі. Курсову перепідготовку та чергову атестацію пройшли з числа вихователів та вчителів, що мають виховні години:

 • Панченко В.І., вихователь, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» та звання «вихователь-методист», 10 розряд керівника гуртка;

 • Орліченко О.В. – вчитель фізичної культури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

 • Вадченко Н.К. – вихователь, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;

 • Легенчук О.М. – вчитель, встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»;

 • Шестидесятна І.О. – практичний психолог, встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії».

З урахуванням положень, напрямків і завдань річного плану роботи школи-інтернату, виховна робота планувалась посеместрово, календаризувалась, конкретизувалась з урахуванням визначених напрямків та завдань на кожний день. Так, у вівторок вихованці працювали над розширенням та поглибленням знань, закріпленням навичок та вмінь. В центрі уваги національно-патріотичне виховання, дитяча творчість. Середа – етика, естетика, екологія, правове виховання і т.д. А як підсумок проведеної виховної роботи протягом І-го семестру в січні місяці відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Національно-патріотичне виховання – як засіб становлення сучасного українця».

Окрім якісного планування і проведення щоденної кропіткої роботи, вихователі працювали над підготовкою загальношкільних виховних заходів, приймали активну участь у роботі МО, проводили відкриті групові та загальношкільні виховні заходи, виступали з тематичними доповідями, які передбачені планом роботи МО.

В центрі уваги педагогічного колективу протягом 2016-2017 н.р. були:

- виховання національного патріотизму, поваги до героїчного минулого українського народу;

- всеобуч, запобігання правопорушень серед школярів та профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності.

Певна робота була проведена по формуванню правового світогляду учнів, вихованню особистості, яка любить і поважає батьків, свою родину, школу, має поняття про свої права і обов’язки перед суспільством, поважає права інших.

Пропаганда здорового способу життя, туризму, фізкультури і спорту, ВІЛ-інфекції, тютюнопаління – корисне і шкідливе – один із напрямків широкого спектру роботи педагогічного колективу по вихованню громадянина України.

Поєднання виховної діяльності з природним календарем, питання довкілля, збереження природи, екологічне і естетичне виховання, організація змістовного відпочинку та дозвілля дітей далеко не всі напрямки роботи педагогічного колективу у виховній діяльності.

Вагомим досягненням українського народу, суспільства в цілому є Незалежність української держави, а трагічні події Революції Гідності, Небесної сотні залишаться в пам'яті народній підростаючих поколінь.

Розкриття змісту, виховна спрямованість перелічених положень і напрямків виховної діяльності протягом 2016-2017 н.р. відбувалось шляхом проведення загальношкільних виховних заходів, кропіткої щоденної роботи в групах, тощо. Зокрема в 2016-2017 навчальному році були підготовлені і проведені загальношкільні виховні заходи:

- День Знань. Свято Першого Дзвоника "Дзвенить дзвіночок, біжить струмочок і осінь барви роздає";

Старанно готувалися учні привітати своїх наставників як педпрацівників, так і обслуговуючий персонал з професійним святом – Днем працівника освіти. Справжня урочиста і святкова атмосфера, а на сцені актової зали – об’єднались учні і педагоги під керівництвом Легенчук О.М. та Михасевича А.П.

- Загальношкільний виховний захід до Дня української писемності та мови "Солов’їна, барвінкова, українська рідна мова".

Невичерпні можливості сприяння розвитку нахилів та здібностей дитини, фізичному загартуванню має гурткова робота в школі. Фізична культура, музика і співи, трудове навчання, образотворче мистецтво, українознавство – основні напрямки та тематика роботи гуртків, які охоплюють своєю роботою майже весь дитячий контингент.

Грудень місяць багатий на радісні дитячі дійства з нагоди приходу Святого Миколая та Нового року – «Ви мене чекайте і надій не втрачайте» та «Дід Мороз і Снігуронька кличуть на свято нас». Зміст та якісна підготовка згаданих виховних заходів носили неабиякий виховний характер-виховання доброти, віри в себе, прихід відомих і невідомих персонажів. З нагоди цих свят дітей відвідали та пригостили солодощами, провели майстер-клас, подарували матеріали для гурткової роботи: працівники та учні Дитячої академії мистецтв, ТОВ «Світкомплект» та ТОВ «Техноніколь». Адміністрація школи-інтернату щиро вдячна згаданим колективам.

Питання збереження життя та здоров’я учнів постійно в полі зору педагогічного колективу. Наприкінці кожної чверті проводились Тижні БЖ, в план яких включались заходи попереджувального змісту, зокрема: ПДР, пожежна безпека, електробезпека, правила поведінки в лісі, біля водоймищ, на льоду тощо. Презентації, вікторини та інші виховні заходи даного спрямування проводилися з використанням ІКТ, закріпленням теорії на практиці.

Педагогічний колектив, готуючись до розгляду на засіданні педагогічної ради (січень місяць 2017 року) питання «Національно-патріотичне виховання – як засіб становлення сучасного українця» провів цілий ряд змістовних виховних заходів в класах-групах.

Протягом ІІ-го семестру підготовлені і проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

- Святкове дійство "Ой, радуйся земле! Син Божий народився";

- День Героїв Небесної сотні: "Герої не вмирають! Слава Героям України";

- До Дня 8-го березня "Весна іде красу і любов несе";

- Свято прощання з Букварем "Прощавай, Букварику, наш найперший друже!";

- Логопедичний ранок "Рідну мову буду знати, берегти і поважити";

- До Дня пам'яті та примирення, до Дня перемоги над нацизмом в Європі "Травневий день дарує мирні весни". Дитячий флешмоб "Квітка пам'яті";

- Свято останнього дзвоника "Стомивсь шкільний дзвінок і на відпочинок проводжає нас".

Презентації:

- "Транспорт і пішоходи" до Місячника з безпеки правил дорожнього руху,

- "Бабин Яр: трагедія і пам'ять" до 75 річниці трагедії в Бабиному Яру,

- "Нехай не буде війни ніколи" до 70 річниці з нагоди Дня миру і 72 річниці визволення України, Дня Захисника України, до Дня пам'яті жертв Голодомору,

- "Єднання заради Незалежності і Свободи" до Дня Соборності України,

- "Чорнобиль. Свічка пам'яті у наших серцях" до річниці Чорнобильської трагедії,

- "Столице моя! Києве мій!" до Дня Києва тощо.

Тижні: Олімпійський "Веселі старти", з профілактики злочинності "Твоя поведінка і Закон", доброти і милосердя "Поспішайте творити добро!", День Гідності та Свободи, пожежної безпеки, тощо.

Крім того проведені: Спортивні змагання та розваги присвяні Дню Українського козацтва "Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра", загальношкільний конкурс "Книга жива, доки її читають!" – жовтень місяць 2016 року, "І в навчанні і в бою Україну прославим свою" до Дня Збройних Сил України – грудень 2016 року, святкове дійство "Ми діти твої, Україно!" – лютий 2017 року, вікторина "Україна наша ненька", "Слухайте голос безсмертного Тараса" – аудіо прослуховування творів Т.Г. Шевченка до річниці з дня його народження - березень 2017 року, загальношкільний конкурс "Кращий куточок шкільного подвір'я" та "Малюємо колективно" – квітень 2017 року, урок-презентація "І купайтеся і загорайте – правила ТБ не забувайте" – травень 2017 року тощо.

Протягом 2016-2017 н.р. кращі вихованці школи-інтернату, члени гуртка «Голосочки України», «Цікаве своїми руками» прийняли активну участь в позашкільних заходах районного і міського масштабу, стали лауреатами та отримали грамоти і цінні подарунки. Більш активнішої роботи бажаємо іншим гурткам, адже в школі-інтернаті працює сім гуртків.

Протягом 2016-2017 навчального року вихованці школи-інтернату були учасниками Київського міського фестивалю «Повіримо у себе», стали Лауреатами в номінації «Вокально-хореографічний жанр» (керівники А.П. Михасевич, Р.О. Сидоришина). У районному конкурсі дитячого малюнку «Світ без насильства очима дітей» - учасники не посіли призового місця, але показали своїми роботами яким же повинен бути світ без насильства і жорстокості (керівник Шестидесятна І.О.). Учні 3-4-х класів гідно представили школу на районному конкурсі читців поезії Василя Симоненка, (керівник Н.І. Саковська). У районному конкурсі виконання української пісні під загальним гаслом «Живе в цій пісні відгомін століть», учнями нашої школи була представлена пісня «Україна, ти моя надія», яка була доповнена хореографічною постановкою (керівники А.П. Михасевич, Р.О. Сидоришина). Етнографічний конкурс «Великодній оберіг», де учні приймали участь у номінаціях «Великодня листівка» та «Великодня композиція». Учасники зайняли третє призове місце і отримали грамоти (керівники Панченко В.І., Котляр М.О.). Приймали активну участь у районних заходах спрямованих на поглиблення знань та уявлень школярів про Україну "Краса і велич рідної землі очима дітей" (фотоколаж, презентація, проектна діяльність тощо) (керівник Котляр М.О.).

Виступ вихователів на засіданнях МО, відкриті виховні заходи в групах, реагування на повсякденні прояви негативних явищ, створення атмосфери нетерпимості та осудження їх – сприяли здоровому мікроклімату в класах-групах, в цілому в дитячому колективі.

Робота МО вихователів була спрямована на вдосконалення методичної підготовки та фахової майстерності. МО вихователів працювало над реалізацією проблеми над якою працює школа в цілому.

За 2016-2017 н.р. проведено 5 запланованих засідань МО на яких обговорювались як реалізаційні, так і науково-методичні питання:

- Обговорення і затвердження плану роботи на 2016-2017 н.р.;

- Національно-патріотичне виховання учнів молодшого шкільного віку;

- Самостійна робота, як вид навчальної діяльності молодшого школяра;

- Розвиток морально-етичного виховання учнів – запорука соціалізації в школі-інтернаті;

- Формування мотивації до навчання в учнів молодшого шкільного віку шляхом використання інноваційних технологій.

На цих засіданнях вихователі ділилися своїм досвідом, спрямовуючи свою діяльність на пошук нових форм і методів виховання, на створення творчої атмосфери.

Результати методичної роботи свідчать про те, що вихователі у виховній діяльності дотримуються основних позитивних тенденцій.

Протягом 2016-2017 навчального року педагогічним колективом школи-інтернату продовжувалась робота по надолуженню прогалин в загальному розвитку дітей, всебічному розвитку особистості в умовах становлення української державності, виховання підростаючого покоління на національній основі. Учні випускних (4-х) класів прозвітували на виїздному засіданні КМПМК, а учні підготовчих класів прощались з Букварем – першою в їхньому житті навчальною книгою.

Протягом навчального року злагоджено працювала система роботи із сім'єю. Цьому сприяли матеріали інформаційного куточка для батьків – інформація щодо профілактики правопорушень, нормативно-правові документи, тощо. Оформлено стенд наочної агітації "Права дитини". Матеріали інформаційного стенду "Всім, всім, всім!" давали можливість батькам і учням ознайомитись з розкладом роботи гуртків, графіки проведення загальношкільних та групових виховних заходів тощо.

І останнім загально шкільним виховним заходом в роботі всього педагогічного колективу стало свято Останнього дзвоника. Підняття державного Прапора і Гімн, який звучав, змістовний сценарій і якісна його реалізація створили урочисту атмосферу, а шкільний вальс у виконанні випускників четвертих класів назавжди залишиться в дитячій пам'яті, море квітів і добрих слів отримали і почули працівники школи на свою адресу.

Підводячи підсумки та аналізуючи стан виховної роботи педколективу за 2016-2017 н.р., не можна не згадати про ту повсякденну роботу колективу по вихованню у дітей загальнолюдських цінностей – милосердя, товариськості, доброзичливості, працелюбності. тощо.

Самообслуговування в побуті та догляд за квітниками і територією шкільного подвір’я, співчуття товаришам по групі, співжиття за принципами «один за всіх і всі за одного» - притаманні загальнолюдські якості в організованому дитячому колективі кожній дитині, а її виховання потребує неабияких зусиль учителя, вихователя.

Але, незважаючи на проведену велику, кропітку виховну роботу, досягнуті певні успіхи, в нашій роботі є і суттєві недоліки, резерви, оскільки навчально-виховний процес ніколи не мав і не матиме закінченої форми як за змістом, так і за завданнями та досягненнями.

Ми продовжуємо недостатньо використовувати навчально-матеріальну базу, яка щорічно зміцнюється (бібліотечний фонд, ТЗН, обладнання ігрових кімнат). Недостатня увага приділяється словесному спілкуванню учнів українською мовою, особливо в позаурочний час, організації дозвілля учнів (організації прогулянок, проведення навчальних екскурсій), вихованню навичок культури під час прийому їжі, поведінки у побуті тощо. Також необхідно посилити правове виховання учнів, більше приділяти уваги профілактиці інфекційних захворювань тощо.

Постійно в центрі уваги як вчителя, так і вихователя, повинні бути - соціальне положення дитини та домашні побутові умови учнів, учні, які потребують соціальної допомоги і підтримки, відносини в сім'ї, виконання батьками або ж особами, які заміняють їх, батьківських обов’язків.

І все ж таки, підсумовуючи, педагогічний колектив виконав основні поставлені перед ним завдання – забезпечив збереження життя і здоров’я дітей та виконав передбачений річним планом роботи школи обсяг виховних заходів, які сприяли підвищенню рівня вихованості школярів. Крім того, щоденною працею продовжує розбудовувати українську державу, спрямовує зусилля дітей з особливими освітніми потребами на здобуття знань, умінь і навичок так необхідних на їх життєвому шляху.

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ЗАКЛАДУ


Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу в цілому, та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

Головна мета методичної роботи в СШІ №25 – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня.

Згідно з річним планом роботи школи в 2016-2017 навчальному році колектив школи-інтернату продовжував працювати над єдиною методичною проблемою "Педагогічні умови формування особистісно-орієнтованого навчання та виховання учнів, що потребують інтенсивної педагогічної корекції".

Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, а саме: Конституції України, Національної Доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Закону України "Про освіту", Державної національної програми "Освіта", рекомендаціями районного науково-методичного центру, інноваційна робота в школі у 2016-2017 н.р. спрямовувалася на розвиток творчої особистості педагога, учня. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, яка сприяла б пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій в навчально-виховний процес, з урахуванням психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.

Тому основними напрямами інноваційної роботи школи-інтернату є:


 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • залучення педагогів школи до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

З метою цілеспрямованої роботи протягом 2016-2017 н.р. та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в спеціальній школі-інтернаті, була створена науково-методична рада такого складу:

Голова Коломієць О.Г., директор школи, спеціаліст вищої

кваліфікаційної категорії, вчитель-методист;

Заступник голови Слободянюк А.В., заступник директора з НВР;

спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії;

Секретар Діхтярук Н.І., вчитель початкових класів.


Члени ради:
Невгад М.П. голова МО вчителів, вчитель початкових класів вищої

кваліфікаційної категорії, вчитель-методист;

Саковська Н.І. голова МО вихователів, вчитель початкових класів

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

вихователь- методист;
Коломієць О.І. голова «Школи молодого педагога»,

вчитель-логопед вищої кваліфікаційної категорії,

вчитель-методист;

Кучеренко Л.Г. голова ПК, вчитель початкових класів, вищої

кваліфікаційної категорії, старший вчитель.

У відповідності до плану роботи НМР на поточний навчальний рік були проведені засідання, а саме:

- аналіз роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік та шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу протягом 2016-2017 н.р.;

- хід реалізації науково-методичної проблеми, над якою продовжує працювати педагогічний колектив школи;

- психолого-педагогічні особливості учнів з особливими освітніми потребами, зокрема діти з РДА, діти з тяжкими порушеннями мовлення тощо. Індивідуальний та диференційований підхід у навчанні;

- популяризація педагогічних ініціатив, перспективного досвіду і реальних досягнень педагогів;

- заходи з управління самоосвітою педагогів та підготовка до атестації педагогів;

- продовження роботи щодо впровадження інноваційних та комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес;

- вироблення та прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи школи у 2017-2018 н.р.

З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги педагогам у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології проводились методичні оперативки, зокрема:

- інструктивно-методична оперативка щодо особливостей календарно-тематичного планування на поточний навчальний рік;

- вивчення та аналіз змін до методичних рекомендацій щодо ведення журналу;

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі початкової освіти.

Педагогічна рада – найбільш демократична форма роботи педагогічного колективу, на засіданнях якої розв`язуються проблеми розвитку школи, питання удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності педагогів. Засідання педагогічних рад проводились як за класичною структурою, так і за формами сучасного моделювання..

Протягом року у відповідності до річного плану школи відбулося 5 засідань педагогічної ради школи. Особлива увага приділялася розгляду питань, тематика яких під порядковувалась реалізації завдань та втіленню в життя загальношкільної методичної проблеми: зокрема розглядались наступні питання:

І. Організаційні питання:

1. Вибори секретаря педагогічних рад на 2016-2017 н.р.

2. Про затвердження плану роботи школи на 2016/2017 н.р.

3. Про затвердження педагогічного навантаження на 2016/2017 н.р.

4. Про затвердження графіка чергування педагогічних працівників у школі в 2016/2017 н.р.

5. Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються у 2017 р.

6. Підготовка до проведення творчих звітів педагогічних працівників, які атестуються у 2017 р.

7. Підготовка документації до засідань ШППК та виїзного засідання КМПМПК.

8. Про затвердження навчального плану на 2017-2018 н.р.

ІІ. Навчально-виховний процес та робота педагогічного колективу:

1. Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2015/2016 навчальному році та завдання на новий 2016/2017 навчальний рік.

2. Національно-патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця.

3. Стан викладання української мови, читання, математики за І семестр 2016-2017 н.р.

4. Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів 3-4 класів за І семестр 2016-2017 н.р.

5. Формування особистості учнів з особливими освітніми потребами з необхідними життєвими компетентностями для соціалізації в сучасному суспільстві.

6. Про вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду у 2016/2017 н.р.

ІІІ. Підвищення професійної компетентності:

1. Умови реєстрації на курси підвищення кваліфікації у 2016-2017 н.р.

2. Психологічний тренінг з професійного вигорання.

ІУ. Інформаційно-аналітичні питання:

1. Про особливості оцінювання учнів 2-го класу.

2. Про переведення учнів до наступних класів, які не засвоїли програму.

3. Адаптація учнів підготовчого класу до навчання.

4. Про підсумки атестації педагогічних працівників.

5. Про вибуття учнів 4-их класів до інших навчальних закладів.

6. Про переведення учнів підготовчих-3 класів у наступні класи.

7. Про виконання навчальних програм та навчального плану.

8. Про підсумки моніторингу навчальних досягнень за 2016/2017 н.р.

9. Про оздоровлення учнів в літній період.

10. Звіт про роботу шкільної бібліотеки.

11. Звіт про роботу ШППК

В школі працювали два методичних об`єднання: МО вчителів початкових класів (керівник Невгад М.П.) та МО вихователів (керівник Саковська Н.І.).

Робота МО була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу всього колективу, ознайомлення вчителів та вихователів із сучасним станом і перспективами розвитку педагогічної та психологічної наук, постійне підвищення загальнокультурного рівня та будувалась на глибокому вивченні, аналізі, результативності НВП, рівня професійної компетенції кожного вчителя та вихователя, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.

Упродовж 2016-2017 н.р. проведено 4 засідання МО вчителів початкових класів, на яких були розглянуті важливі питання роботи дітьми молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами, а саме:

- розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках методом ігрової діяльності;

- урок – основна форма реалізації принципів і методів навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- психолого-педагогічні основи спілкування з учнями.

На цих засіданнях вчителі ділились своїми напрацюваннями, спрямовуючи свою діяльність на пошук нових навичок, на створення творчої атмосфери, шляхи модернізації форм, методів та засобів навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами, а головне – шляхи практичної реалізації принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем, обговорювали питання можливості застосування теоритичних знань на практиці тощо.

На контролі адміністрації та керівника МО постійно були питання дотримання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів, навичок усного рахунку, перевірки виразності читання. Результати перевірки систематично заслуховувались та аналізувались на засіданнях МО з метою пошуку шляхів покращення результатів та надолуження певних недоліків у знаннях учнів.

Протягом навчального року у підготовчих-четвертих класах вчителями були проведені відкриті уроки з використанням ІКТ з читання, приурочені до Дня визволення Києва та циклу зимових календарних свят (Різдво-Водохреща), з української мови, присвячені Дню української писемності та Святу української мови, з природознавства, приурочені до Дня довкілля та з "Основ здоров`я" у рамках Тижнів знань дітьми правил безпеки життєдіяльності, тощо. Однією з форм реалізації виховних завдань стало проведення презентацій виховного та розвиваючого змісту (відповідно до плану проведення загальношкільних та групових виховних заходів на 2016-2017 н. рік).

Під час проведення відкритих уроків вчителі мали змогу продемонструвати свої педагогічні наробки, фахові секрети, результати щоденної співпраці вчителів, вихователів та учнів тощо. Вчителі більш активно почали використовувати наявні ІКТ не лише під час проведення відкритих уроків, а і в повсякденній навчальній діяльності. Обговорення уроків перетворювалося на круглі столи, в ході яких ішов постійний обмін педагогічним досвідом. Особливо значимим цей момент був для молодих педагогів, які мали можливість навчитися багатьом премудростям вчительської роботи та бачили перед собою орієнтир, до якого потрібно прямувати.

На належному рівні працювало МО вихователів. За 2016 – 2017 н.р. проведено 5 запланованих засідань МО, на яких обговорювались як організаційні, так і науково-методичні питання:


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Програма І робочий план конкретно-соціологічного дослідження Методи збору соціологічної інформації
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (Частина 2) Ступінь магістра
2018 -> Політична історія миколаївщини
2018 -> З методикою навчання
2018 -> Навчально-методичний комплекс
2018 -> Конспект лекцій з дисципліни
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Навчально-методичний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка